aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. února 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených ještě do plánu na období II. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců stavebního kování, malých plavidel, strojního zařízení, nábytku a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 3. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 14, 16, 32, 34, 50, 66, 67, 72, 73, 80, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 14 0006/21 • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Ventily – Požadavky, zkoušení a značení (PMD: EN ISO 21922:2021 + ISO 21922:2021)
• ČSN č.ú. 16 0005/21 • Stavební kování – Mechatronické cylindrické vložky – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 15684:2020)
• ČSN č.ú. 32 0077/21 • Malá plavidla – Základní údaje (PMD: EN ISO 8666:2020/A11:2021 + ISO 8666:2020)
• ČSN č.ú. 34 0045/21 • Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (revize ČSN 34 2710:2011)
• ČSN č.ú. 50 0007/21 • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení – Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení (PMD: EN 2034-4:2011)
• ČSN č.ú. 66 0007/21 • Lepidla – Lepené spoje dřevo-dřevo pro nekonstrukční aplikace – Stanovení smykové pevnosti tlakovým zatížením (PMD: EN 17618:2021)
• ČSN č.ú. 66 0008/21 • Klasifikace lepidel na dřevo pro nekonstrukční výrobky ze dřeva pro venkovní použití (PMD: EN 17619:2021)
• ČSN č.ú. 67 0043/21 • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 14: Chování při nanášení (PMD: EN ISO 22553-14:2021 + ISO 22553-14:2021)
• ČSN č.ú. 67 0044/21 • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 13: Stanovení zpětného uvolňování nátěrové hmoty (PMD: EN ISO 22553-13:2021 + ISO 22553-13:2021)
• ČSN č.ú. 72 0029/21 • Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Tmely – Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě (PMD: EN ISO 10591:2021 + ISO 10591:2005)
• ČSN č.ú. 73 0107/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 4: Měřicí postupy a požadavky (PMD: EN ISO 10140-4:2021 + ISO 10140-4:2021)
• ČSN č.ú. 80 0024/21 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení odolnosti v dotržení – Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem (PMD: EN ISO 4674-2:2021 + ISO 4674-2:2021)
• ČSN č.ú. 83 0072/21 • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami (PMD: EN ISO 13857:2019 + ISO 13857:2019)
• ČSN č.ú. 91 0014/21 • Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody (revize ČSN 91 0220:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 14, 50, 66, 67, 72 a 80
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 16 0005/21 a č.ú. 34 0045/21: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
• č.ú. 32 0077/21
: Jiří Sýkora, Vyšehořovice 133, 250 87 Mochov
• č.ú. 73 0107/21: ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
• č.ú. 83 0072/21: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 91 0014/21
: Textilní zkušební ústav s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina