aktuality

Získejte dotace na recyklaci svého výrobního odpadu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Udržitelnost a s ní související cirkulární řešení výroby rezonuje v poslední době snad ve všech tuzemských podnicích. Pro financování cirkulárního řešení v podnicích je připraven dotační program, díky němuž lze získat až 60% dotaci na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

Program, jehož vyhlášení je plánováno na únor 2022, je určen pro malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy. Míra podpory by se měla pohybovat v rozmezí 40 – 60 %.

Dotaci lze využít na:

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Využití stavebních odpadů k další výstavbě.

Dotaci lze žádat na:

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení),
 • stavební práce,
 • technický dozor,
 • dodávky a služby.

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu.

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předávané k novému využití.

Další informace o pro gramu ZDE.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina