aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2022

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2022

 • ČSN EN ISO 7083 (01 3138) • Technická dokumentace produktu – Značky používané v technické dokumentaci produktu – Tvary a rozměry
 • ČSN EN ISO 17450-3 (01 4103) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 3: Tolerované prvky
 • ČSN EN ISO 17450-4 (01 4103) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek
 • ČSN EN 16798-8 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky
 • ČSN EN 1175 (26 8830) • Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektrické a elektronické systémy
 • ČSN EN 1175-1+A1 (26 8830) • Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky (změna Z1)
 • ČSN EN 1175-2+A1 (26 8830) • Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky (změna Z1)
 • ČSN EN 1175-3+A1 (26 8830) • Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků (změna Z1)
 • ČSN EN 15620 (26 9633) • Ocelové statické skladovací systémy – Tolerance, deformace a vůle
 • ČSN EN 13586 (27 0137) • Jeřáby – Přístupy
 • ČSN EN 15011 (27 0210) • Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby
 • ČSN EN 16851+A1 (27 0211) • Jeřáby – Systémy lehkých jeřábů
 • ČSN EN ISO 14946 (32 0022) • Malá plavidla – Maximální nosnost
 • ČSN EN ISO 14945 ed. 2 (32 1021) • Malá plavidla – Štítek zhotovitele
 • ČSN EN ISO 14945 (32 1021) • Malá plavidla – Štítek plavidla (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 9093 (32 5023) • Malá plavidla – Zaburtové ventily a trupové průchodky
 • ČSN EN IEC 61010-2-130 (35 6502) • Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích
 • ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky
 • ČSN EN ISO 19085-17 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem
 • ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecné zatížení – Zatížení sněhem
 • ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecné zatížení – Zatížení sněhem (změna Z6)
 • ČSN EN ISO 10848-5 (73 0513) • Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 5: Vyzařování účinnosti stavebních prvků
 • ČSN EN ISO 10052 (73 0541) • Akustika – Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách – Zjednodušená metoda
 • ČSN EN 15882-5 (73 0856) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací Část 5: Kombinovaná těsnění prostupů
 • ČSN EN 15804+A2 (73 0912) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
 • ČSN EN 15804+A1 (73 0912) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů (změna Z2)
 • ČSN EN ISO 20743 (80 0068 • Textilie – Stanovení antibakteriální aktivity textilních výrobků
 • ČSN EN ISO 17225-1 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: obecné požadavky
 • ČSN EN ISO 21654 (83 8304) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
 • ČSN 91 0601 (91 0601) • Sedací nábytek – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro osoby s vyšší hmotností
 • ČSN 91 0604 (91 0604) • Průmyslové pracovní židle – Bezpečnostní požadavky, rozměry a zkušební metody
 • ČSN EN 16890+A1 (91 1021) • Dětský nábytek – Matrace pro postýlky a kolébky – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
 • ČSN EN 16094 (91 7846) • Laminátové podlahové krytiny – Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání
 • ČSN EN 17543 (96 1550) • Ochrana kulturního dědictví – Povrchové úpravy staveb – Průzkum a dokumentace

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina