aktuality

Zvolenská univerzita lesníkov a drevárov bude patriť medzi zelené

Predvlani v lete spadlo kamenné obloženie na jednom z bočných štítov hlavnej budovy TUZVO
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Napĺňanie koncepcie „zelenej“ univerzity sa začína realizáciou šiestich etáp revitalizácie areálu Technickej univerzity vo Zvolene. Predvlani v lete spadlo kamenné obloženie na jednom z bočných štítov hlavnej budovy. Opraviť budovu, na ktorú sa vzťahujú autorské práva, nebude ľahké, ani lacné. Pripomíname, že autorom atypickej stavby auly oktagonálneho pôdorysu obklopenej monoblokom katedier, ktoré výškovo klesajú od 7-poschodovej až po 4-poschodovú časť, je Ing. arch. Vladimír Dedeček. „Alma mater“ lesníkov a drevárov musí vyriešiť nielen obnovu plášťa budovy, ale aj jej energetickú náročnosť. Za pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR schválili v roku 2021 rozvojový projekt TU Zvolen v hodnote 1 milión eur.

Realizáciou projektu poverili prorektorku TU Zvolen prof. RNDr. Danicu Kačíkovú, MSc., PhD. Celý projekt je rozdelený do 6 etáp:

  1. Pilotné riešenie obnovy plášťa hlavnej budovy – zodpovedný rektor TU Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
  2. Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad – kvestor TU doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
  3. Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry areálu Technickej univerzity – dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky prof. Ing. Marián Schwarz, CSc.
  4. Podpora cyklistickej dopravy zamestnancov a študentov do areálu – Ing. Diana Krajmerová, PhD. z Lesníckej fakulty
  5. Dobudovanie komunitnej záhrady v areáli TU a Študentského domova Ľudovíta Štúra – Ing. Zuzana Gallayová, PhD. z Fakulty FEE
  6. Príprava environmentálnych štandardov a ich implementácia v podmienkach TU – prorektor doc. Ing. Branislav Oláh, PhD.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina