aktuality

Celková důvěra v ekonomiku se po půl roce zvýšila

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 2 body na hodnotu 97,6, přičemž vzrostly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 98,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 0,2 bodu na hodnotu 91,4. Ve srovnání s lednem loňského roku jsou souhrnný indikátor a podnikatelský indikátor vyšší, naopak indikátor důvěry spotřebitelů je oproti minulému roku na nižší úrovni.

V odvětví průmyslu se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,7 bodu na hodnotu 97,6. Podnikatelé v průmyslu hodnotili svou současnou celkovou poptávku lépe než v prosinci. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnil a zůstává stále vysoký. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se meziměsíčně výrazně zvýšil. Oproti prosinci se výrazně zvýšil i počet podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících růst cen. Podobně jako v předchozích dvou čtvrtletích je hlavní bariérou růstu produkce nedostatek materiálu, kterou uvedlo přibližně 31 % respondentů. Druhou nejvýznamnější bariérou je nedostatečná poptávka, která limituje téměř 25 % respondentů. Oproti lednu minulého roku je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší.

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu se oproti minulému čtvrtletí zvýšilo a dosáhlo 83,3 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,4 měsíce, což je méně než v předchozím čtvrtletí.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví oproti předchozímu měsíci výrazně vzrostla. Indikátor důvěry se zvýšil o 9,9 bodu na hodnotu 124,3. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se meziměsíčně výrazně snížil. Respondenti očekávají v příštích třech měsících výraznější růst tempa stavební činnosti a zároveň zvýšení stávajícího počtu zaměstnanců. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 31 % respondentů) a nedostatek materiálu či zařízení (uvedlo 20 % respondentů, což je nejvýše v historii zjišťování). V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví vyšší.

Důvěra v odvětví obchodu se oproti prosinci mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,2 bodu na hodnotu 105. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se téměř nezměnil. Podnikatelé očekávají mírné zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. Stav zásob zboží na skladech se však meziměsíčně zvýšil. Meziročně je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů mírně zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 0,7 bodu na hodnotu 96,5. V meziměsíčním srovnání se snížil podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou poptávku, oproti tomu očekáváná poptávka v období příštích tří měsíců vzrostla. Ve srovnání s prosincem se zvýšil podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou ekonomickou situaci. Nejvíce respondentů ve službách (28 %) uvedlo, že v současné době nepociťuje žádné bariéry limitující produkci, přibližně 27 % respondentů ale limituje nedostatečná poptávka. Oproti lednu loňského roku je důvěra ve službách vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v lednu meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 91,4. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se zvýšil. Respondenti hodnotí svou současnou finanční situaci lépe než v předchozích dvanácti měsících, pro období příštích dvanácti měsíců však očekávají její zhoršení. Podíl respondentů, kteří očekávají, že utratí v příštích dvanácti měsících více peněz za velké nákupy, se zvýšil. Počet respondentů obávajících se dalšího růstu cen je v lednu stále výrazně vysoký. Obavy spotřebitelů z růstu nezaměstnanosti se mírně snížily. Počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky, se téměř nezměnil. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina