aktuality

Posudzovanie zhody cez platné STN a metrológiu

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výpis z Vestníka ÚNMS SR na mesiac január 2022.

  • TNI CWA 17815 (01 0107) Charakteristika materiálov. Terminológia, metaúdaje a klasifikácia (CWA 17815: 2021)
  • STN 010115 (O1 015) Terminológia v metrológii
  • STN EN ISO/IEC 17030 (01 5220) Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany stanovené ISO/IEC 17030: 2021 (EN ISO/IEC 17030: 2021; ISO/IEC 17030: 2021)
  • STN EN 13477-2 (01 5070) Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie akustickej emisie. Charakteristika zariadenia. Časť 2: Overenie prevádzkových vlastností (EN 13477-2: 2021)
  • STN EN ISO 80000-2 (01 1301) Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematika (EN ISO 80000-2: 2019; ISO 80000-2: 2019)
  • STN EN ISO 80000-3 (01 1301) Veličiny a jednotky. Časť 3: Priestor a čas (EN ISO 80000-3: 2019; ISO 80000-3: 2019)
  • STN EN ISO 80000-4 (01 1301) Veličiny a jednotky. Časť 4: Mechanika (EN ISO 80000-4: 2019; ISO 80000-4: 2019)
  • STN EN ISO 80000-5 (01 1301) Veličiny a jednotky. Časť 5: Termodynamika (EN ISO 80000-5: 2019; ISO 80000-5: 2019)
  • STN EN ISO 56005 (01 0312) Manažérstvo inovácií. Nástroje a metódy pre manažérstvo duševného vlastníctva. Usmernenie normou ISO 56005: 2020 (EN ISO 56005: 2021; ISO 56005: 2020)
  • STN EN 17035 (66 6171) Povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky na báze biomasy. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 17035: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina