aktuality

Januárové normy na Slovensku upravujú možnosti výstavby

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac január 2022 je uverejnených 206 nových noriem, 29 noriem v rámci ich zmien a 9 opráv doterajších predpisov STN.

  • STN EN ISO 11855-2 (06 0245) Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy zabudovaného sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity cez ISO 11855-2: 2021 (EN ISO 11855-2: 2021; ISO 11855-2: 2021)
  • STN EN IEC 60695-2-13 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-13: Skúšky žeravým / horúcim drôtom. Teplota zapálenia žeravým drôtom (GWIT) – skúšobné metódy pre materiály (EN IEC 606-2-13: 2021; IEC 60695-2-13: 2021)
  • STN EN IEC 60695-9-2 (34 5639) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 9-2: Povrchové šírenie plameňom (EN IEC: 60695-9-2: 2021; IEC 60695-9-2: 2021)
  • STN EN IEC 60639-11-33 (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-33: Elektrické systémy zabezpečenia priestoru. Konfigurácia zabezpečenia prístupu na báze webových služieb (EN IEC 60639-11-33: 2021; IEC 60639-11-39: 2021)
  • STN EN 50710 (92 2002) Požiadavky na poskytovanie bezpečných vzdialených služieb pre systémy požiarnej bezpečnosti a zabezpečovacie systémy (EN 50710: 2021)
  • STN EN 15882-5 (92 0221) Požiarna aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Kombinované tesnenia priestorov (EN 15882-5: 2021)
  • STN EN 16759 (70 1690) Lepené zasklenie pre dvere, okná a závesné steny. Overovanie mechanických vlastností lepeného spoja aj na hliníkových a oceľových povrchoch (EN 16759: 2021)
  • STN EN ISO 10591 (72 2349) Tesniace tmely pre stavebné konštrukcie. Stanovenie priľnavosti / súdržnosti tesniacich tmelov po ponorení do vody cez ISO 10591: 2021 (EN ISO 10591: 2021; ISO 10591: 2021)
  • STN EN 17539 (80 4465) Modulárne mechanicky uzamknuteľné podlahové krytiny (MMF). Stanovenie geometrických charakteristík (EN 17539: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina