aktuality

Januárové normy na Slovensku upravujú možnosti výstavby

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac január 2022 je uverejnených 206 nových noriem, 29 noriem v rámci ich zmien a 9 opráv doterajších predpisov STN.

  • STN EN ISO 11855-2 (06 0245) Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy zabudovaného sálavého vykurovania a chladenia. Časť 2: Stanovenie tepelnej a chladiacej kapacity cez ISO 11855-2: 2021 (EN ISO 11855-2: 2021; ISO 11855-2: 2021)
  • STN EN IEC 60695-2-13 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-13: Skúšky žeravým / horúcim drôtom. Teplota zapálenia žeravým drôtom (GWIT) – skúšobné metódy pre materiály (EN IEC 606-2-13: 2021; IEC 60695-2-13: 2021)
  • STN EN IEC 60695-9-2 (34 5639) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 9-2: Povrchové šírenie plameňom (EN IEC: 60695-9-2: 2021; IEC 60695-9-2: 2021)
  • STN EN IEC 60639-11-33 (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-33: Elektrické systémy zabezpečenia priestoru. Konfigurácia zabezpečenia prístupu na báze webových služieb (EN IEC 60639-11-33: 2021; IEC 60639-11-39: 2021)
  • STN EN 50710 (92 2002) Požiadavky na poskytovanie bezpečných vzdialených služieb pre systémy požiarnej bezpečnosti a zabezpečovacie systémy (EN 50710: 2021)
  • STN EN 15882-5 (92 0221) Požiarna aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Kombinované tesnenia priestorov (EN 15882-5: 2021)
  • STN EN 16759 (70 1690) Lepené zasklenie pre dvere, okná a závesné steny. Overovanie mechanických vlastností lepeného spoja aj na hliníkových a oceľových povrchoch (EN 16759: 2021)
  • STN EN ISO 10591 (72 2349) Tesniace tmely pre stavebné konštrukcie. Stanovenie priľnavosti / súdržnosti tesniacich tmelov po ponorení do vody cez ISO 10591: 2021 (EN ISO 10591: 2021; ISO 10591: 2021)
  • STN EN 17539 (80 4465) Modulárne mechanicky uzamknuteľné podlahové krytiny (MMF). Stanovenie geometrických charakteristík (EN 17539: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina