aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. ledna 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených ještě do plánu na období II. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců pásových dopravníků a manipulačních vozíků, podlahových krytin, kancelářského nábytku a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 2. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 06, 26, 72, 73, 74, 75, 76, 80 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 06 0012/21 • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody (PMD: EN ISO 11855-1:2021 + ISO 11855-1:2021)
• ČSN č.ú. 06 0013/21 • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy – Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu (PMD: EN ISO 11855-2:2021 + ISO 11855-2:2021)
• ČSN č.ú. 26 0014/21 • Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál (PMD: EN 620:2021)
• ČSN č.ú. 26 0017/21 • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob (PMD: EN ISO 3691-6:2021)
• ČSN č.ú. 72 0026/21 • Budovy a inženýrské stavby – Tmely – Stanovení odolnosti proti stlačení (PMD: EN ISO 11432:2021 + ISO 11432:2005)
• ČSN č.ú. 73 0100/21 • Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb – Výpočtové metody (PMD: FprEN 17472)
• ČSN č.ú. 74 0021/21 • Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 3: Ocel (PMD: EN 508-1:2021)
• ČSN č.ú. 74 0022/21 • Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Korozivzdorná ocel (PMD: EN 508-3:2021)
• ČSN č.ú. 75 0034/21 • Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky (PMD: EN 1488:2021)
• ČSN č.ú. 76 0012/21 • Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy (PMD: EN 50710:2021)
• ČSN č.ú. 80 0023/21 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení odolnosti proti kapalinám (PMD: EN ISO 6450:2021 + ISO 6450:2021)
• ČSN č.ú. 91 0010/21 • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva – Specifikace, požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 15468:2016+A1:2021)
• ČSN č.ú. 91 0011/21 • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením – Specifikace, požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 14978:2016+A1:2021)
• ČSN č.ú. 91 0012/21 • Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (PMD: EN 572-2:2016+A1:2019)
• ČSN č.ú. 91 0013/21 • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic – Specifikace, požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 13329:2016+A2:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 06, 26, 72, 74, č.ú. 91 0010/21 a 91 0011/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 73 0100/21: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
• č.ú. 75 0034/21: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
• č.ú. 76 0012/21
: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
• č.ú. 80 0023/21, 91 0012/21 a 91 0013/21: Textilní zkušební ústav s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina