aktuality

Změny v daních a účetnictví pro roky 2021 a 2022

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V průběhu loňského roku došlo k několika změnám a novinkám, a to jak pro oblast daní z příjmů, tak i oblast DPH a v dalších daňových zákonech.

Průměrná a minimální mzda

Pravidelnou změnou, která nás od roku 2022 čeká, je zvýšení průměrné a minimální mzdy pro rok 2022. Minimální mzda byla pro rok 2022 stanovena na 16 200 Kč, což je o tisíc korun více, než bylo v roce 2021. Výše průměrné mzdy byla v roce 2021 ve výši 35 441 Kč, pro rok 2022 je stanovena na 38 911 Kč.

Změny v minimální a průměrné mzdě

Popis

Rok 2021

Rok 2022

Minimální mzda

15 200 Kč

16 200 Kč

Průměrná mzda

35 441 Kč

38 911 Kč

Změna minimální mzdy má však dopad také na výši zaručené mzdy. Zvýšením minimální mzdy také dochází ke zvýšení minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činných, a to jak pro zdravotní, tak pro sociální pojištění.

Změna minimální mzdy má dopad i do dalších daňových oblastí. Pro rok 2022 tak může být uplatněna vyšší sleva na dani za umístění dítěte, zvýší se hranice pro osvobozené důchody a také se změní hranice minimálního příjmu pro měsíční a roční daňový bonus.

Paušální daň

Pokud poplatník využívá režimu paušální daně, musí si dát pozor na změnu částky paušální daně od roku 2022. Režim paušální daně může využít osoba samostatně výdělečně činná, která je osobou samostatně výdělečně činnou pro účely sociálního a zdravotního pojištění, není plátcem DPH, není společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Dále se musí jednat o takovou osobu, která není dlužníkem v insolvenčním řízení a její příjmy nesmí převyšovat jeden milion korun.

Výše paušální daně pro rok 2021 byla stanovena na 5469 Kč, přičemž se skládala z platby na daň (100 Kč), platby na sociální pojištění (2976 Kč) a platby na zdravotní pojištění (2393 Kč). Pro rok 2022 je stanovena výše paušální daně na 5994 Kč, a to v důsledku zvýšení minimální mzdy. Výše platby daně zůstává beze změny, tedy 100 Kč, platba na zdravotní pojištění a sociální pojištění se zvyšuje. V platbě paušální daně je tak zahrnuta platba na sociální pojištění ve výši 3267 Kč a platba na zdravotní pojištění ve výši 2267 Kč.

Sleva na poplatníka

Vítanou novinkou pro následující roky je zvyšování základní slevy na poplatníka. Po dlouhou dobu byla základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně (2070 Kč měsíčně). Pro rok 2021 byla základní sleva na poplatníka zvýšena, a to na 27 840 Kč za rok (2320 Kč měsíčně). I v roce 2022 se můžete těšit na zvýšení základní slevy, a to nově na 30 840 Kč za rok (2570 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění

I sleva ve formě daňového zvýhodnění na dítě se pro následující rok zvýší. Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na jedno dítě, zůstává výše daňového zvýhodnění beze změny. V případě, že máte dětí více, týká se vás zvýšení částky.

Daňové zvýhodnění 2021/2022

Daňové zvýhodnění

Rok 2021

Rok 2022

1. dítě

15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)

15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)

2. dítě

22 320 Kč

22 320 Kč (1860 Kč měsíčně)

3. dítě a další děti

27 840 Kč

27 840 Kč (2320 Kč měsíčně)

Pozor však na to, že zvýšení pro rok 2021 nešlo aplikovat v měsíčních mzdách, ale až v rámci ročního zúčtování daní u zaměstnavatele, případně v podaném daňovém přiznání.

Další milou novinkou je zrušení horní hranice pro výplatu daňového bonusu. Dříve platilo horní omezení pro vyplacení daňového bonusu, a to na maximálně 60 300 Kč – toto omezení je nyní zrušeno.

Odčitatelné položky od základu daně

Pro kalendářní roky 2020 a 2021 došlo také ke zvýšení maximální výše odčitatelných položek od základu daně v případě bezúplatných plnění – darů. Zatímco běžně lze uplatnit 15 % ze základu daně u fyzických osob, a 10 % u právnických osob, pro roky 2020 a 2021 je hranice zvýšena na 30 % ze základu daně. Pozor však na to, že zvýšení se týká opravdu jen roků 2020 a 2021.

Při vypořádání daní za rok 2021 také platí omezení pro maximální výši úroků, kterou lze v rámci odčitatelných položek využít ke snížení základu daně. Hranice se snížila z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč.

Zrušení superhrubé mzdy

V důsledku zrušení superhrubé mzdy u poplatníků, kteří mají příjmy ze závislé činnosti (typicky ze zaměstnání), došlo k zavedení progresivní sazby daně. Pokud poplatník mající příjmy ze závislé činnosti dosahuje příjmu do maximální výše 1 701 168 Kč, je při zdaňování těchto příjmů použita sazba 15 %. Pokud však poplatník tuto hranici překročí, jsou příjmy nad tuto hranici zdaňovány vyšší sazbou daně, a to ve výši 23 %. Vyšší sazba daně se přitom použije na všechny druhy příjmů.

Změny v majetku

V rámci daňového balíčku pro rok 2021 došlo také k několika změnám v oblasti majetku. Jednou ze změn bylo zrušení institutu nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů, a to od 1. 1. 2021. Pokud tedy došlo k pořízení majetku a tento majetek byl evidován podle pravidel účinných od 1. 1. 2021, považují se účetní odpisy za daňový náklad.

V případě, že zůstává v evidenci majetek pořízený před účinností zákona, uplatňuje se postup dle původního znění zákona o daních z příjmů, a to do vyřazení majetku. V přechodných ustanoveních je však uvedeno, že nový postup lze aplikovat pro majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Další významnou změnou, ke které došlo v oblasti majetku, bylo zvýšení hranice pro účely zákona o daních z příjmů ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Zvýšení hranice pro majetek bylo možné aplikovat již pro majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Za zmínku také stojí mimořádné odpisy, které se týkají hmotného majetku zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině. Mimořádné odpisy je možné použít na majetek pořízený v období let 2020 a 2021.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina