aktuality

Změny v důchodovém, zdravotním a nemocenském pojištění

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

S novým rokem dochází již tradičně ke změnám v sociálním a nemocenském pojištění.

Změny v sociálním pojištění

Nařízením vlády č. 356/2021 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2022 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2022. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda pro rok 2022 činí 38 911 Kč. Následující tabulka zobrazuje údaje důležité pro OSVČ i zaměstnavatele.

Sociální pojištění v roce 2022

Rok 2021 2022
Maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč 1 867 728 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 106 332 Kč 116 736 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 42 540 Kč 46 704 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8861 Kč 9728 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3545 Kč 3892 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2588 Kč 2841
Minimální měsíční záloha VČ 1036 Kč 1137 Kč
Rozhodná částka pro VČ 85 059 Kč 93 387 Kč

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Z údajů o průměrné mzdě a z redukční hranice pro výpočet důchodů se vychází také při výpočtu minimálních záloh na zdravotní pojištění OSVČ pro následující kalendářní rok.

Od roku 2022 se záloha pro OSVČ zvyšuje z částky 2393 Kč na 2627 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2022.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2022

Rok 2021 2022
Minimální vyměřovací základ 17 720,50 Kč 19 455,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2393Kč 2627 Kč

Částku minima v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2021. Vyšší minimální zálohu tedy musí OSVČ odvést nejpozději do úterý 8. února 2022.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Ne všichni pojištěnci odvádí na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, za některé je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem byl od 1. ledna 2022 stanoven nařízením vlády č. 253/2021 Sb., na 14 570 Kč (pojistné činí 1967 Kč).

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2022 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 14 570 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se minimální vyměřovací základ odvíjí od aktuální minimální mzdy. Novela nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 405/2021. Minimální mzda činí 16 200 Kč. Minimálním vyměřovacím základem pro rok 2022 bude právě tato částka a minimální pojistné odpovídá pojistnému 2187 Kč.

Minimální vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy se nevztahuje na zaměstnance, za které platí zdravotní pojištění stát (důchodci, nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku a další). V jejich případě zaměstnavatel vypočítá pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na jeho výši, tj. bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu. Samozřejmě pouze v případech, kdy z pohledu zdravotního pojištění vznikne zaměstnání. Nevzniká například při sjednání dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně. Zde zaměstnavatel tyto osoby ke zdravotnímu pojištění nepřihlašuje a zdravotní pojištění neodvádí. Obdobně například u dohody o pracovní činnosti do úhrnného měsíčního započitatelného příjmu.

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se pro rok 2022 nemění a zůstává na 3500 Kč měsíčně.

Jde o hranici rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu. V případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec) bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3500 Kč.

Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění (a tedy i důchodového pojištění) též, pokud bude vykonávat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 3500 Kč (do limitu 3499 Kč účast na nemocenském pojištění nevzniká).

Minimální nemocenské pro OSVČ

Minimální pojistné osob samostatně výdělečně činných činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který v roce 2022 zůstává na 7000 Kč (dvojnásobek rozhodného příjmu, tedy částky 3500 Kč). Minimální nemocenské tak bude činit stejně jako letos 147 Kč.

Zdroje: Podnikatel.cz, Penize.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina