aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. prosince 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců malých plavidel, oken a dveří, elektromechanického nářadí, dřevozpracujících strojů, čalouněného nábytku, gymnastického nářadí a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 1. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 06, 32, 36, 49, 67, 69, 73, 74, 80 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 06 0008/21 • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy – Část 3: Návrh a dimenzování (PMD: EN ISO 11855-3:2021 + ISO 11855-3:2021)
• ČSN č.ú. 06 0009/21 • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS) (PMD: EN ISO 11855-4:2021 + ISO 11855-4:2021)
• ČSN č.ú. 06 0010/21 • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy – Část 5: Instalace (PMD: EN ISO 11855-5:2021 + ISO 11855-5:2021)
• ČSN č.ú. 32 0079/21 • Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Kladkové systémy (PMD: EN ISO 8847:2021 + ISO 8847:2021)
• ČSN č.ú. 32 0080/21 • Malá plavidla – Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost (PMD: FprEN ISO 12216 + ISO 12216:2020)
• ČSN č.ú. 36 0142/21 • Světlo a osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště (PMD: EN 12464-1:2021)
• ČSN č.ú. 36 0143/21 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity (PMD: EN 62841-3-12:2019/prA1:2021 (MD2) + IEC 62841-3-12/A1:2021)
• ČSN č.ú. 49 0011/21 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky (PMD: FprEN ISO 19085-3 + FDIS 19085-3)
• ČSN č.ú. 67 0035/21 • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 11: Stabilita lázně (PMD: EN ISO 22553-11:2021 + ISO 22553-11:2020)
• ČSN č.ú. 67 0036/21 • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 8: Hustota elektrického náboje (PMD: EN ISO 22553-8:2021 + ISO 22553-8:2020)
• ČSN č.ú. 67 0039/21 • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 9: Úbytek hmotnosti při vypalování (PMD: EN ISO 22553-9:2021 + ISO 22553-9:2020)
• ČSN č.ú. 67 0040/21 • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 7: Elektrický odpor mokrého nátěrového filmu (PMD: EN ISO 22553-7:2021 + ISO 22553-7:2020)
• ČSN č.ú. 67 0042/21 • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 12: Sedimentace na vodorovných plochách (PMD: EN ISO 22553-12:2021 + ISO 22553-12:2020)
• ČSN č.ú. 69 0011/21 • Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (PMD: EN 1397:2021)
• ČSN č.ú. 73 0097/21 • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů (PMD: FprEN 1366-3 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0098/21 • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (PMD: EN 1366-11:2018/FprA1 (CPR))
• ČSN č.ú. 74 0019/21 • Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště – Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích (PMD: EN 16759:2021)
• ČSN č.ú. 80 0020/21 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení odolnosti v oděru – Část 2: Oděrací přístroj Martindale (PMD: EN ISO 5470-2:2021 + ISO 5470-2:2021)
• ČSN č.ú. 94 0010/21 • Gymnastické nářadí – Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 913:2018+A1:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 06, 67, 69, 73, 74, 80, 94 a č.ú. 36 0143/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 32
: Jiří Sýkora, Vyšehořovice 133, 250 87 Mochov
• č.ú. 36 0142/21
: Ateliér světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 – Liboc
• č.ú. 49 0011/21
: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina