aktuality

Akustika – novelizácia noriem pri zvukovo izolačných parametroch

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Architekti, projektanti a realizátori stavebných prác pri výstavbe budov a drevostavieb majú k dispozícii novelizované predpisy noriem. Prispieť majú k sprísneniu celkových projekčných a stavebných predpisov pre bezpečnosť stavebného diela.

 • STN EN ISO 80000-8 (01 1301) Veličiny a jednotky. Časť 8: Akustika podľa ISO 80000-8: 2020 (EN ISO 80000-8: 2020; ISO 80000-8: 2020)
 • STN EN ISO 11690-1 (01 1651) Akustika. Odporúčaná prax návrhu pracovísk s rizikom hranice hluku vybavených strojným zariadením. Časť 1: Stratégia znižovania hluku (ISO 11690-1: 2020
 • STN EN ISO 12999-1 (73 0503) Akustika. Stanovenie a priradenie neistoty merania v stavebnej akustike. Časť 1: Zvuková izolácia podľa ISO 12999-1: 2020 (EN ISO 12999-1: 2020; ISO 12999-1: 2020)
 • STN EN ISO 12999-2 (73 0503) Akustika v stavebnej akustike. Časť 2: Zvuková pohltivosť podľa ISO 12999-2: 2020 (EN ISO 12999-2: 2020; ISO 12999-2: 2020)
 • STN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Zvuková nepriezvučnosť podľaISO 717-1: 2020 (EN ISO 717-1: 2020; ISO 717-1: 2020)
 • STN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť charakterizovaná ISO 717-2: 2020 (EN ISO 717-2: 2020; ISO 717-2: 2020)
 • STN ISO 23601 (92 0110) Bezpečnostné značenie. Únikové a evakuačné plány. (ISO 23601: 2020)
 • STN EN 13823 (92 0213) Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo stojaceho predmetu (EN 13823: 2020)
 • STN EN 17446 (92 0423) Hasiace zariadenia v komerčných kuchyniach. Projektovanie, dokumentácia a požiadavky na služby (EN 17446: 2021)
 • STN EN 14972-3 (92 0440) Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 3: Protokol o skúške systémov s automatickou dýzou pre kancelárske priestory, školy a hotely (EN 14972-3: 2021)
 • STN EN 3-8 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo nižší (EN 3-8: 2021)
 • STN EN ISO 29470 (72 7046) Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie objemovej hmotnosti podľa ISO 29470: 2020 (EN ISO 29470: 2020;ISO 29470: 2020)
 • STN EN ISO 16546 (72 7060) Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie odolnosti pri namáhaní zmrazovacími cyklami podľa ISO 16546: 2020 (EN ISO 16546: 2020; ISO 16546: 2020)
 • STN 727221-3 (72 7221. Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 3: Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS. Účel použitia.

Opravy STN

 • STN EN 15804+A2/AC (73 0912) Trvalo udržateľné výrobky. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov. Oprava AC (EN 15804: 2012 +A2: 2009 /AC: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina