aktuality

K sviatku 17. novembra odovzdali 17 cien rektora

Ocenení študenti Technickej univerzity Zvolen spolu s rektorom a predstaviteľmi fakúlt
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Trochu inak vyzeralo odovzdávanie Ceny rektora Technickej univerzity Zvolen oceneným študentom, ktorí v uplynulom roku dosiahli výnimočné výsledky. Prispôsobili sa epidemiologickým obmedzeniam. 17. november je Dňom študentstva a zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu. Veľké zmeny nastali po roku 1989, čo súčasné generácie oceňujú a od roku 2001 je to štátny sviatok aj deň pracovného voľna na Slovensku s pripomienkou oboch štátnych sviatkov.

Rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. odovzdal na túto počesť Cenu rektora ako uznanie za vynikajúce študijné výsledky v odbornej, vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti, tiež za občianskej postoje. Cenu rektora 2021 symbolicky prevzalo 17 študentov.

Lesnícka fakulta – Ing. Nikola Benediková, Radoslav Černák, Tomáš Pecuch

Drevárska fakulta – Martina Bartonelová, Sabína Foltánová, Bc. Ivana Gondová, Lenka Holčíková, Martina Műhlbergerová, Bc. Veronika Ološtiaková, Bc. Ivana Santusová, Nikola Stančeková, Linda Vigašová, Martina Vrábelová

Fakulta ekológie a environmentalistiky – Tamara Filová, Ing. Patrícia Krausová, Bc. Zuzana Lehká, Dis.

Fakulta techniky – Silvia Pastirčáková

Technická univerzita Zvolen v aktuálnom akademickom roku zabezpečuje nasledujúce počty študijných programov: 31 pre Lesnícku fakultu, 41 pre Drevársku fakultu, 18 pre Fakultu ekológie a environmentalistiky, 12 pre Fakultu techniky a 6 v rámci celej univerzity.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina