aktuality

Technicky náročný prevoz a reštaurovanie pôvodného mobiliáru za 1 mil. €

Historický mobiliár Lekárne u Salvatora
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Hlavné mesto Bratislava odkúpilo po štvrťstoročí naspäť od súkromného zberateľa pôvodný mobiliár Lekárne u Salvatora za 990.000 € bez DPH. Po technicky náročnej demontáži u prechodného majiteľa v Novom Meste nad Váhom a prevoze do Bratislavy ho umiestnili do depozitára na Primaciálnom námestí. Na správnosť technologických postupov dozeral kustód Múzea hlavného mesta Bratislava za účinnej odbornej pomoci reštaurátorov.

Začala tým dôkladná príprava na opakovanú manipuláciu s mobiliárom. Pripravujú dokumentáciu na zloženie funkčných častí nábytku, dverí a iných súčastí. Mobiliár vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ul. č. 26. Lekáreň s pôvodným nábytkom a historickými prvkami presťahovali do Csákyho paláca na Panskej ul. č. 33. Tento susedí s dnešným domom U sv. Salvatora. Po vtedajšej úprave vznikol originálny barokový mobiliár lekárne v roku 1904. Slúžil lekárnikom a zákazníkom takmer 9 desaťročí. V 90-tych rokoch ho kúpil súkromný zberateľ.

Po technicky náročnom reštaurovaní mobiliáru ho chce hlavné mesto Bratislava vrátiť do pôvodnej budovy, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou. Celý objekt budovy aj s historickým mobiliárom plánuje získať späť do svojho vlastníctva.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina