aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2021

 • ČSN EN ISO 52127-1 (12 0556) • Energetická náročnost budov – Systém správy budovy – Část 1: Modul M10-12
 • ČSN EN ISO 14644-17 (12 5301) • Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 17: Využití rychlosti usazování částic
 • ČSN EN 13142 (12 7101) • Větrání budov • Součásti/výrobky pro větrání obytných budov – Požadované a volitelné výkonové charakteristiky
 • ČSN EN 13141-4 (12 7131) • Větrání budov • Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek
 • ČSN EN 13141-7 (12 7131) • Větrání budov • Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla)
 • ČSN EN 16867 (16 5195) • Stavební kování – Mechatronické dveřní kování – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13126-2 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 2: Okenní klika – půloliva
 • ČSN EN 13126-7 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 7: Okenní sklapky
 • ČSN EN 1459-9 (26 8804) • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen
 • ČSN EN ISO 22868 (47 1654) • Lesnické a zahradní stroje – Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem – Technická metoda (třída přesnosti 2)
 • ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky
 • ČSN EN ISO 3216-19 (67 1300) • Plniva nátěrových hmot – Specifikace a metody zkoušení – Část 19: Srážený oxid křemičitý
 • ČSN EN ISO 3216-20 (67 1300) • Plniva nátěrových hmot – Specifikace a metody zkoušení – Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý
 • ČSN EN 17416 (70 0586) • Sklo ve stavebnictví – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla
 • ČSN EN ISO 6927 (72 2330) • Tmely pro budovy a inženýrské stavby – Názvosloví
 • ČSN EN ISO 90467 (72 2338) • Tmely pro budovy a inženýrské stavby – Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě
 • ČSN EN ISO 9229 (72 7000) • Tepelné izolace – Terminologie
 • ČSN EN ISO 712-2 (73 0531) • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
 • ČSN EN 1363-1 (73 0851) • Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 15254-3 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 3: Lehké příčky
 • ČSN EN 15254-4 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce (oprava 1)
 • ČSN EN 1993-1-4 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli (změna A2)
 • ČSN EN 17372 (74 7042) • Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN ISO 17130 (79 3831) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení změny rozměrů
 • ČSN EN ISO 22818 (80 0320) • Textilie – Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCI-MS)
 • ČSN EN ISO 25619-1 (80 6159) • Geosyntetika – Zjišťování chování při stlačování – Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování
 • ČSN EN ISO 17225-4 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 4: Tříděná dřevní štěpka
 • ČSN EN ISO 22167 (83 8306) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
 • ČSN EN ISO 21656 (83 8307) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení popela
 • ČSN EN ISO 21660-3 (83 8318) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
 • ČSN EN ISO 21645 (83 8320) • Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování
 • ČSN ISO 24496 (91 1102) • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle – Metody stanovení rozměrů
 • ČSN EN ISO 4918 (91 7836) • Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Zkouška kolečkovou židlí
 • ČSN EN 71-3+A1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina