aktuality

Analýza odberateľov drevnej hmoty cez dotazník

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V súlade s novou obchodnou stratégiou š.p. LESY SR, predpokladá dodávateľ drevnej hmoty zavedenie systému rozdelenia zákazníkov pre priamy predaj cez kúpne zmluvy na základe analýzy zákazníkov. Základným krokom k realizácii je vyplnenie dotazníka samotným zákazníkom.

Dotazník treba zaslať najneskôr do 2. novembra 2021. Ukončenie samotnej analýzy sa predpokladá v priebehu novembra 2021. Výstupom bude rozdelenie zákazníkov podľa objemu kapacity, dopytu, s ohľadom na regionálnosť a nosný sortiment. Samotné uzatváranie kúpnych zmlúv pre priamy predaj dreva sa predpokladá v decembri 2021

Druhy zmluvných vzťahov a ich trvanie:

  • Strategický, významný zákazník – 24 mesiacov
  • Regionálny zákazník na základe súhlasu GR – 12 mesiacov
  • Regionálny zákazník – 3 mesiace

Priamy zmluvný vzťah kúpnych zmlúv je možný len z úrovne generálneho riaditeľstva š.p. LESY SR alebo z úrovne Odštepných závodov.

Odkaz na dotazník pre zákazníkov https://forms.office.com/r/WFd6vvxnEE

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina