aktuality

Októbrové normy môžu usmerniť architektov stavieb a drevostavieb

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z ponuky nových noriem STN, podľa oznámenia vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac október 2021. Celkom je uverejnených 196 nových predpisov.

 • STN EN 13141-4 (12 7005) Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 4: Aerodynamické, elektrické a akustické vlastnosti neverzibilných vetracích jednotiek (EN 13141-4: 2021)
 • STN EN 13141-7 (12 7005) Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 7: Skúšanie vlastností vetracích jednotiek na prívod a odvod vzduchu, vrátane spätného získania tepla (EN 13141-7: 2021)
 • STN EN 13142 (12 7006) Vetranie budov. Súčasti alebo výrobky na vetranie obytných priestorov. Požiadavky na voliteľné výkonové charakteristiky (EN 13142: 2021)
 • STN EN 16282-3+A1 (12 7041) Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 3: Kuchynské vetracie stropy. Navrhovanie a bezpečnostné požiadavky (EN 16282-3: 2017+A1: 2021)
 • STN EN 16282-7+A1 (12 7041) Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 7: Inštalácia a používanie stálych hasiacich systémov (EN 16282-7: 2017+A1: 2021)
 • STN P CEN/TS 16360 (67 2044) Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Hodnotenie rozťažnosti náteru na drevenom substráte vtláčaním (CEN/TS 16360: 2021)
 • STN EN 17088 (12 7091) Vetracie zariadenie so stranovou vzduchovou clonou. Bezpečnosť (EN 17088: 2021)
 • TNI CLC IEC/TR 62541-1 (18 4021) Jednotná architektúra OPC. Časť 1: Prehľady a pojmy (CLC IEC/TR 62541-1: 2021; IEC/TR 62541-1: 2020)
 • TN CLC IEC/TR 62541-2 (18 4021) Jednotná architektúra OPC. Časť 2: Bezpečnostný model (CLC IEC/TR 62541-2: 2021; IEC/TR 62541-2: 2020)
 • STN EN IEC 61293 (33 0150) Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť (EN IEC 61293: 2020; IEC 61293: 2019)
 • STN EN IEC 6O695-11-11 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-11: Skúšobné plamene. Stanovenie charakteristického tepelného toku pre vznietenie bezdotykového zdroja plameňa (EN IEC 606695-11-11: 2021; IEC 60695-11-11: 2021)
 • STN EN 15193-1+A1 (36 0460) Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácia. Modul M9 (EN 15193-1: 2017+A1: 2021)
 • STN EN ISO 10140-1 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 1: Aplikačné pravidlá na špecifické výrobky podľa ISO 10140-1: 2021 (EN ISO 10140-1: 2021; ISO 10140-1: 2021)
 • STN EN ISO 10140-2 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti podľa ISO 10140-2: 2021 (EN ISO 10140-2: 2021; ISO 10140-2: 2021)
 • STN EN ISO 10140-3 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti podľa ISO 10140-3: 2021 (EN ISO 10140-3: 2021; ISO 10140-3: 2021)
 • STN EN ISO 10140-4 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 4: Postup pri meraní a požiadavky podľa ISO 10140-4: 2021 (EN ISO 10140-4: 2021; ISO 10140-4: 2021)
 • STN EN ISO 10140-5 (73 0511) Akustika. Laboratórne meranie zvukovo izolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 5: Skúšobné priestory podľa ISO 10140-5: 2021 (EN ISO 10140-5: 2021; ISO 10140-5: 2021)
 • STN EN ISO 10052 (73 0528) Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvukov technických zariadení. Prevádzkové metódy podľa ISO 10052: 2021 (EN ISO 10052: 2021; ISO 10052: 2021)
 • STN EN 1627 (74 6173) Okná, dvere, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie (EN 1627: 2021)
 • STN EN 1628 (74 6174) Okná, dvere, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri statickom zaťažení (EN 1628: 2021)
 • STN EN 1629 (74 6175) Okná, dvere, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri dynamickom zaťažení (EN 1629: 2021)
 • STN EN 1630 (74 6176) Okná, dvere, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti pokusom o vlámanie (EN 1630: 2021)
 • STN EN 16758 (74 7011) Závesné steny. Stanovenie pevnosti spájacích prvkov rámov. Skúšobná metóda a požiadavky (EN 16758: 2021)
 • STN EN 17191 (91 0613) Detský nábytok. Sedací nábytok pre deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 17191: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina