aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. října 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 10/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců dětského nábytku, oken a dveří, laminátových podlah, dřevěných pelet, briket, palivového dřeva a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 11. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 73, 74, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 73 0070/21 • Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (PMD: FprCEN/TS 19103)
• ČSN č.ú. 73 0072/21 • Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb (PMD: EN 15643:2021)
• ČSN č.ú. 73 0073/21 • Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb (PMD: ISO 6707-3:2017)
• ČSN č.ú. 73 0074/21 • Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 4: Termíny pro facility management (PMD: ISO 6707-4:2021)
• ČSN č.ú. 73 0075/21 • Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek (PMD: ISO 10845-4:2021)
• ČSN č.ú. 73 0076/21 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Kombinovaná těsnění prostupů (PMD: FprEN 15882-5)
• ČSN č.ú. 73 0077/21 • Akustika – Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách (PMD: EN ISO 10052:2021 + ISO 10052:2021)
• ČSN č.ú. 74 0014/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání (PMD: EN 1630:2021)
• ČSN č.ú. 74 0015/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení (PMD: EN 1628:2021)
• ČSN č.ú. 74 0016/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení (PMD: EN 1629:2021)
• ČSN č.ú. 83 0048/21 • Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (PMD: EN ISO 21654:2021 + ISO 21654:2021)
• ČSN č.ú. 83 0050/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 7: Tříděné nedřevní brikety (PMD: EN ISO 17225-7:2021 + ISO 17225-7:2021)
• ČSN č.ú. 83 0051/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 9: Tříděné drcené palivo a dřevní štěpka pro průmyslové využití (PMD: EN ISO 17225-9:2021 + ISO 17225-9:2021)
• ČSN č.ú. 83 0052/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN ISO 17225-1:2021 + ISO 17225-1:2021)
• ČSN č.ú. 83 0053/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Tříděné palivové dřevo (PMD: EN ISO 17225-5:2021 + ISO 17225-5:2021)
• ČSN č.ú. 83 0054/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Tříděné nedřevní pelety (PMD: EN ISO 17225-6:2021 + ISO 17225-6:2021)
• ČSN č.ú. 83 0055/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN ISO 17225-1:2021 + ISO 17225-1:2021)
• ČSN č.ú. 91 0005/21 • Laminátové podlahové krytiny – Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání (PMD: EN 16094:2021)
• ČSN č.ú. 91 0006/21 • Dětský nábytek – Matrace pro postýlky a kolébky – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody (PMD: EN 16890:2017+A1:2021)
• ČSN č.ú. 91 0007/21 • Dětský nábytek – Sedací nábytek pro děti – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody (PMD: EN 17191:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 73, č.ú. 83 0048/21, 83 0052/21, 91 0055/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 74
: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 140 16 Praha 1
• č.ú. 83 0050/21, 83 0051/21, 83 0053/21 – 83 0055/21: RNDR. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 91 0006/21 91 0007/21: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina