aktuality

Ciele programu doučovania na stredných školách

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Doplnenie vedomostí a zručností žiakov stredných škôl na Slovensku, nadobúdanie ktorých ovplyvnila pandémia Covid-19 a ktorých absencia podstatným spôsobom znevýhodňuje uplatnenie absolventov škôl na trhu práce, sa snaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásením výzvy “Spolu úspešnejší 2021“. Aktivuje školy, aby konkretizovali program a prihlásili sa na poskytnutie finančných prostriedkov do programu doučovania. Program je rámcovaný na obdobie 15. októbra – 31. decembra 2021.

Cieľom výzvy ministerstva je podporiť stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšenie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom rozsahu v hodinách mimo prezenčného vyučovania v osnovách stanoveného rozsahu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva výhradne v elektronickej podobe. Finančná podpora výzvy je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výška celkových finančných prostriedkov na pokrytie Výzvy je určená v objeme 1.250.000 €. Žiadosť v elektronickej podobe treba doplniť čestným vyhlásením žiadateľa. Projekt možno elektronicky podať do 11. októbra 2021. Podrobnosti uvádza web Ministerstva školstva SR. Zoznam podporených žiadateľov zverejnia 14. 10. 2021.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina