aktuality

Zomrel teoretik dizajnu – poslednú prácu vydala Drevárska fakulta vo Zvolene

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. Foto: Mgr. art. Peter Bližňák
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. zomrel vo veku 78 rokov. Rodák z Brezna (1943) výrazne ovplyvnil smerovanie dizajnu v Česko – Slovensku, aj vo Zvolene. Práve na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen mu udelili čestný titul Dr. h. c. v roku 2005 ako ocenenie za pôsobenie na Katedre dizajnu nábytku a interiéru TU Zvolen.

V rámci rozsiahlych teoretických prác je jeho poslednou vydanou publikáciou počas jeho života „DESIGN Teória a metodológia 1. a 2. časť“. Na jej vydaní sa podieľala Mgr. Elena Farkašová, ArtD. z Katedry dizajnu nábytku a interiéru DF TU Zvolen. Je to najžiadanejšia publikácia zo zvolenského vydavateľstva v roku 2021 ako učebnica budúcich dizajnérov. Autor v nej zhrnul dlhoročné skúsenosti a teoretické východiská. Študoval na Katedre dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe.

Od roku 1990 pôsobil ako profesor dejín, teórie a metodológie na Fakulte architektúry STU v Bratislave, ako prodekan v období 1997 – 2006. Pôsobil ako predseda Slovenskej odborovej komisie pre dizajn. Predtým, v období 1970 – 90 pôsobil ako vedúci Katedry úžitkového umenia a tvarovania priemyselných výrobkov, ako vedúci Katedry teoretických predmetov. Do funkcie prorektora nastúpil v roku 1985, do funkcie rektora v roku 1989. Inicioval založenie Ústavu dejín na Fakulte architektúry STU. Bol hlavným iniciátorom založenia doktorandského štúdia v oblasti dizajnu.

Teóriu dizajnu prednášal popri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Slovenskej vysokej školy v Bratislave aj na Katedre dizajnu Technickej univerzity Košice, tiež na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina