aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. září 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, ručního elektrického nářadí, manipulační techniky, nábytku, oken a dveří, dřevěných pelet a briket a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 10. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 20, 26, 27, 36, 67, 73, 74, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 20 0017/21 • Obráběcí stroje – Zkušební podmínky pro samostředící, ručně ovládaná sklíčidla s jednodílnými čelistmi (PMD: ISO 3089:2005)
ČSN č.ú. 26 0009/21 • Motorové manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy (PMD: EN ISO 3691-4:2020 + ISO 3691-4:2020)
ČSN č.ú. 27 0018/21 • Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a litých háků (PMD: EN 13001-3-5:2016+A1:2016)
ČSN č.ú. 27 0019/21 • Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Hydraulické válce (PMD: EN 13001-3-6:2018+A1:2021)
ČSN č.ú. 36 0113/21 • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření funkce (PMD: EN 60350-2:2018/A1:2021 (ECOPOW) + IEC 60350-2/A1:2021)
ČSN č.ú. 36 0114/21 • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily – Metody měření funkce (PMD: EN 60350-1:2016/A1:2021 (ECOPOW) + IEC 60350-1/A1:2021)
• ČSN č.ú. 67 0024/21 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování (PMD: CEN /TS 16360:2021)
• ČSN č.ú. 73 0058/21 • Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (změna Z4 ČSN 73 0802:2009)
• ČSN č.ú. 73 0064/21 • Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Pokyny pro použití zkušební metody podle ČSN EN ISO 9972 – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti (nová ČSN 73 0515)
• ČSN č.ú. 73 0065/21 • Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy (PMD: ISO 15392:2019)
• ČSN č.ú. 73 0066/21 • Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy (PMD: ISO 10845-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0067/21 • Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek (PMD: ISO 10845-2:2020)
• ČSN č.ú. 73 0068/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky (PMD: EN ISO 10140-1:2021 + ISO 10140-1:2021)
• ČSN č.ú. 74 0018/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace (PMD: EN 1627:2021)
• ČSN č.ú. 83 0044/21 • Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy (PMD: EN ISO 21640:2021 + ISO 21640:2021)
• ČSN č.ú. 83 0045/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné dřevní pelety (PMD: EN ISO 17225-2:2021 + ISO 17225-2:2021)
• ČSN č.ú. 83 0046/21 • Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy (PMD: EN ISO 21640:2021 + ISO 21640:2021)
• ČSN č.ú. 91 0003/21 • Sedací nábytek – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro osoby s vyšší hmotností (nová ČSN 91 0601)
• ČSN č.ú. 91 0004/21 • Sedací nábytek – Průmyslové pracovní židle – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (nová ČSN 91 0604)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 20
: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• úkoly ve třídě 26: CIMTO s.r.o., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň
• úkoly ve třídách 27, 67, č.ú. 73 0064/21 – 73 0067/21, 83 0046/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 36 0099/21 a 36 0100/21
: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• č.ú. 36 0113/21 a 36 0114/21
: Ing. Petr Voda, Rataje 212, 539 01 Hlinsko v Čechách
• č.ú. 73 0058/21
: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0068/21
: ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
• č.ú. 74 0018/21: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 140 16 Praha 1
• úkoly ve třídě 83: RNDR. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň
• úkoly ve třídě 91: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina