drevostavby konštrukcie

Spojili vše, co mají rádi, co umí, co je baví a postavili Domov Podhradí

DomovPodhradi
Domov Podhradí v Týnci nad Labem pro komunitní bydlení seniorů
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dne 20. dubna letošního roku byla v Praze předána ocenění v 18. ročníku soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku (ČEEP 2019). Cenu poroty v kategorii A „Budovy a projekty“ získal projekt společnosti ATREA s.r.o. z Jablonce nad Nisou „Domov Podhradí – bytový dům v Týnci nad Labem“ s permakulturní zahradou a „babiččiným sadem“ pro komunitní bydlení seniorů, navržený a realizovaný v rámci firemního uceleného stavebního konceptu DOMY ATREA jako dřevostavba v energeticky pasivním standardu. Jde o soukromý projekt rodinného charakteru, kde se investoři, místní manželský pár Dana a Hynek Motlovi (zdravotní sestřička a stavař se zaměřením na dřevostavby), zásadním způsobem podíleli na realizaci stavby a zároveň objekt provozují.

Záměr projektu

Záměrem investorů areálu Podhradí manželů Motlových je postupné vytvoření ucelené lokality (souboru budov, permakulturní zahrady a parku) pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. Oceněný objekt bytového domu s celkovou vnitřní plochou 720 m2 je první dokončenou stavbou v lokalitě a slouží pro komunitní bydlení věkově neomezené skupiny osob se sníženou mobilitou a soběstačností se zaměřením převážně na seniory. Jsou v něm mimo jiné poskytovány terénní zdravotní a sociální služby s ohledem na aktuální potřeby klientů.

DomovPodhradi
Za myšlenkou a zrodem vloni zprovozněného komunitního Domova Podhradí v Týnci nad Labem je třeba hledat především manžele Danu a Hynka Motlovi, zdravotní sestřičku a majitele firmy Dřevostavby Motl

„Nápad vybudovat tento areál vznikl v podstatě spontánně, ve správný čas, kdy jsme se s manželem zamýšleli nad životem, jak ho prožít plnohodnotně, bez stresu, a hlavně s radostí, prostě nad životem, který má smysl. Oba jsme spojili vše, co máme rádi, co umíme a co nás baví. Hynek jako stavař, zabývající se výstavbou domů v moderním pojetí, šetřících prostředí. Já jako zdravotní sestřička s láskou zejména ke křehkému stáří, kdy mé povolání je pro mě zároveň i posláním. Pokud by nebylo jednoho z nás, tento projekt by nikdy nevznikl,“ říká provozovatelka Domova Podhradí Bc. Dana Motlová a dodává, že rozvoj areálu bude v další fázi pokračovat výstavbou přízemní budovy se čtyřmi bytovými jednotkami, která rozšíří dosavadní ubytovací kapacity komunitního bytového domu.

Poté by ve spodní části pozemku měly vyrůst další budovy pro klienty vyžadující komplexnější a trvalejší péči. Celou lokalitu pak uzavře dvoupodlažní bytový dům pro ubytování personálu a rodinných příslušníků klientů. Dokončený komplex budov poskytne domov a zázemí s různou úrovní péče pro několik desítek osob, zejména seniorů.

Podle zástupce společnosti ATREA a koordinátora konceptu DOMY ATREA Ing. Petra Dusila jsou všechny objekty navrženy jako dřevostavby v energeticky pasivním standardu (s měrnou potřebou tepla na vytápění 13 kWh/m2a a spotřebou měrné neobnovitelné primární energie 82 kWh/m2a) s tím, že lokalita bude řešena komplexně i z hlediska energetiky s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie.

Architektonická koncepce a dispoziční řešení

Řešené území se nachází v okrajové části Týnce nad Labem nedaleko zříceniny gotické tvrze, kde přímo navazuje na oblast slepého ramene řeky Labe a plánovaného lesoparku.

DomovPodhradi
Jednopodlažní nepodsklepený objekt tvoří čtyři vzájemně propojené budovy

„Celková koncepce lokality, souboru budov, sadu a zahrady je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz a historický kontext místa. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí budov, trvalou udržitelnost, nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost k životnímu prostředí, sociálně-ekonomické aspekty a osvětu,“ konstatuje Ing. Petr Dusil a dodává, že předmětný jednopodlažní nepodsklepený dům je situován v severovýchodní části svažitého pozemku, ohraničeného z jižní a východní strany obslužnou dopravní komunikací. Tvoří jej …

Zobraziť celý článok v eDM 9/2021 >>
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina