aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2021

 • ČSN 01 0391 (01 0391) • Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky
 • ČSN EN IEC 61058-2-1 ed. 3 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
 • ČSN EN 61058-2-1 ed. 2:2011 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače (změna Z1)
 • ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (změna Z1)
 • ČSN EN 15188 (38 9605) • Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení
 • ČSN ISO 25119-1:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj (změna Amd. 1)
 • ČSN ISO 25119-3:2021 • (47 0068) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 3: Sériový vývoj, hardware a software (změna Amd. 1)
 • ČSN ISO 25119-4:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy (změna Amd. 1)
 • ČSN ISO 789-13 (47 2050) • Zemědělské traktory – Postupy zkoušek – Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku
 • ČSN EN ISO 19085-12 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 12: Čepovací/profilovací stroje
 • ČSN EN ISO 16474-3 (67 3117) • Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy
 • ČSN EN 1745 (72 2636) • Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností
 • ČSN 73 1901-2:2020 • (73 1901) • Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou (oprava 1)
 • ČSN EN 17210 (73 4002) • Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí – Funkční požadavky
 • ČSN EN 17146 (74 6091) • Stanovení pevnosti nosičů výplní – Zkušební metoda a požadavky
 • ČSN EN 16941-2 (75 6781) • Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody
 • ČSN ISO 16075-2 (75 9023) • Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah – Část 2: Vývoj projektu
 • ČSN EN ISO 21765 (80 0840) • Textilie – Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením
 • ČSN EN ISO 21644 (83 8303) • Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina