aktuality

Vláda schválila novelu, která navrací systém mistrovských zkoušek

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V pondělí 23.8. vláda schválila novelu zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, která zavádí mistrovské zkoušky. Do končící Poslanecké sněmovny ji však nepostoupila, protože ta by ji již do voleb s největší pravděpodobností nestihla projednat a novela by tak spadla pod stůl. Za standardní situace, kdy z nových voleb vzejde i nová vláda, by tato měla schvalovací proceduru absolvovat znova. Co je ale v tomto státě standardní? Proto lze spíše očekávat, že nové Sněmovně novelu předloží vláda stávající, která dle veřejných vyjádření prezidenta republiky zřejmě hned tak neskončí.

Ať už volby a situace po nich dopadnou jakkoli, podnikatelské svazy věří, že novela projde parlamentem co nejrychleji.

Co přinesou mistrovské zkoušky řemeslníkům a zákazníkům?

Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se mistrovskými zkouškami vrátí oficiální uznání řemeslníků, což by se mělo odrazit ve vyšším zájmu o tato povolání ze strany mladých lidí, kteří se rozhodují pro svoji profesní dráhu. Zavedení mistrovských zkoušek přinese podle MPO následující benefity:

  • Prověří a potvrdí odborné profesní dovednosti a znalosti a bude dokladem nejvyššího řemeslného mistrovství.
  • Ocení odborníka, který odvádí vysoce náročnou a kvalitní práci, odpovídajícím postavením jako živnostníka (podnikatele) na trhu i v zaměstnání.
  • Zvýší ochranu veřejného a především privátního spotřebitele, jenž bude mít možnost vybrat si odborníka, který bude garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat i nejnáročnější řešení a poskytovat komplexní služby.
  • V hospodářsky a kulturně blízkých sousedních zemích (Německo či Rakousko) je mistrovská zkouška zavedený mechanismus, jenž je často vyžadován ve veřejných zakázkách, kterých se dle hospodářských partnerů chtějí účastnit i české firmy a dnes nemohou doložit absolvování této zkoušky (u živnostníka nebo u zaměstnanců).
  • Vytvoří podmínky pro působení autorit, od nichž bude možné se v jednotlivých oborech učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat nastupující generaci a postupně přispívat ke zvyšování úrovně v příslušném oboru, ke zvyšování společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke zvyšování zájmu žáků a jejich rodičů o tyto obory.

Mistrovské zkoušky mají podle návrhu připravovat a organizovat Hospodářská a Agrární komora ČR. Na zkouškách se ale mají podílet i tzv. autorizovaná profesní společenstva, tedy cechy, sdružení apod., zastupující poměrné části držitelů živnostenského nebo jiného oprávnění v daném povolání, a také střední odborné školy.

Návrh dále počítá s tím, že mistrovských zkoušek se bude moct zúčastnit osoba, která získala střední vzdělání nebo souhrn všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci v příslušném povolání a 5 let praxe v příslušném povolání v období posledních 10 let a je plně svéprávná, bezúhonná a má státní občanství členského státu Evropské unie.

Za zkoušku lidé v průměru zaplatí 25 tisíc korun, přičemž půjde o daňově uznatelný výdaj. Podle odhadu Hospodářské komory České republiky se dají očekávat v prvních 5 letech ročně průměrně 2000 vykonaných zkoušek a 1600 vydaných mistrovských listů.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina