aktuality

LESY SR, š.p. s ďalšími personálnymi zmenami

Nový ekonomický riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Dušan Lašák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka JUDr. Samuel Vlčan poveril  funkciou generálneho riaditeľa š.p. LESY SR Ing. Tibora Köszeghyho, MPH (1954) s tým, že bude úspešne riadiť proces transformácie podniku. Funkciu bude vykonávať do ukončenia riadneho výberového konania na túto pozíciu.

Ďalšie personálne zmeny sa v rámci š.p. LESY SR uskutočnili k 27. 7. 2021

Procesu transformácie má byť nápomocný nový ekonomický riaditeľ Ing. Dušan Lašák (1974). Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu. Pôsobil ako finančný manažér v súkromných spoločnostiach IKEA, Texaco, naposledy zastával funkciu ekonomického riaditeľa spoločnosti BEPON. Vo funkcii ekonomického riaditeľa š.p. LESY SR nahradil Ing. Karola Vinša, ktorý predtým vykonával funkciu prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR.

Do funkcie riaditeľa výrobno-technického úseku š.p. LESY SR vymenovali Ing. Tomáša Čuku, ktorý bol od 27. 11. 2020 povereným generálnym riaditeľom š.p. LESY SR. Výrobno-technický úsek doteraz viedol Ing. Ján Schűrger, PhD.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina