aktuality

Drevená diaľnica plná plávajúcej siahovice

Poštová známka s motívom vodného žľabu Rakytovo na porovnanie s realitou opraveného žľabu
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na poštovú známku sa opäť dostal aj motív spracovania dreva. Predstavili ju 16. júla 2021 v Parku J.D.Matejovie v Banskej Bystrici. Na prítlači obálky 1. dňa bol lesnícky motív Norika muránskeho – návrat k ťažbe dreva koňmi v slovenských lesoch. V priľahlej budove š.p. LESY SR bola umiestnená aj prenosná poštová schránka. Zásielky boli označené pečiatkou so symbolmi dubových ratolestí.

Známka bola oficiálne vydaná 1. júla 2021 v hodnote 1,70 €. Jej motívom je vodný žľab Rakytovo v Dolnom Harmanci – historický spôsob ťažby a dopravy siahovice. Autorom známky a sprievodných grafických stvárnení je Peter Augustovič. Známka má rozmer 27,2 x 44,4 mm vrátane perforácie. Vytlačená je vo forme tlačového listu s 30 známkami.

Motív poštovej známky pripomína 150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva na Slovensku (1871). Vtedy uhorské ministerstvo financií vydalo dekrét, ktorým sa na základe panovníkovho súhlasu oddelila správa lesov od správy baní.

Historický vodný žľab bol vybudovaný pred sto rokmi. Do dnešnej podoby ho opravili pred 15. rokmi. Umiestnený je na území Mestských lesov Banská Bystrica a slúžil na dopravu siahovice po ťažbe, na konci ho ukladali formou rovnaného dreva a ďalej splavovali až do Banskej Bystrice. Obnovený vodný žľab má dĺžku 2450 m. Konštrukcia je zo smrekových a jedľových guľáčov bez použitia iného materiálu (železo, plast). Spracovali 267 m³ drevnej hmoty. Oprava žľabu stála vtedajších 1,5 mil. Sk. Funkčná historická stavba je 40. významným lesníckym miestom na Slovensku.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina