aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2021

 • ČSN ISO 81346-12 (01 3710) • Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 12: Stavby a technická zařízení budov
 • ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (01 3710) • Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
 • ČSN EN 81346-2:2010 (01 3710) • Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd (změna Z2)
 • ČSN EN 1459-4 (26 8804) • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny
 • ČSN EN 1459-5 (26 8804) • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Rozhraní pro připojení
 • ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z49)
 • ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z51)
 • ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 (36 0600) • Svítidla – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Stacionární svítidla
 • ČSN EN 60598-2-1:1997 (36 0600) • Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 1: Stacionární svítidla (změna Z1)
 • ČSN P CEN/TS 17551 (38 9212) • Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Pokyny pro ochranu před zemětřesením
 • ČSN EN 17450-1 (38 9261) • Stabilní hasicí zařízení – Komponenty mlhových hasicích zařízení – Část 1: Charakteristiky výrobku a zkušební metody pro síta a filtry
 • ČSN EN 15188 (38 9605) • Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení
 • ČSN EN 113-1 (49 0670) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo
 • ČSN EN 113-2 (49 0670) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti
 • ČSN EN ISO 22636 (66 8632) • Lepidla – Lepidla na podlahové krytiny – Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky
 • ČSN EN ISO 21545 (67 3015) • Nátěrové hmoty – Stanovení sedimentace
 • ČSN EN ISO 22516 (67 3032) • Nátěrové hmoty – Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení
 • ČSN EN ISO 22969 (67 3068) • Nátěrové hmoty – Stanovení odrazivosti slunečního záření
 • ČSN EN ISO 22557 (67 3078) • Nátěrové hmoty – Zkouška vrypem s použitím pružinového pera
 • ČSN EN ISO 21546 (67 3112) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru)
 • ČSN EN ISO 22553-1 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 1: Slovník
 • ČSN EN ISO 22553-2 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 2: Rovnoměrnost pokrytí
 • ČSN EN ISO 22553-3 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 3: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s referenčním olejem
 • ČSN EN ISO 22553-4 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 4: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s kapalnými, pastovitými a pevnými znečišťujícími látkami
 • ČSN EN ISO 22553-5 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 5: Stanovení zbytku na sítě
 • ČSN EN ISO 22553-6 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 6: Stopy po ponoru
 • ČSN EN 12086:2013 (72 7055) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení propustnosti vodní páry (oprava 1)
 • ČSN EN 13497+A1 (72 7106) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu
 • ČSN EN 17412-1 (73 0141) • Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Pojmy a principy
 • ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511) • Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace
 • ČSN EN 16351 ed. 2 (73 2832) • Dřevěné konstrukce – Křížem vrstvené dřevo – Požadavky
 • ČSN EN 16351:2016 (73 2832) • Dřevěné konstrukce – Křížem vrstvené dřevo – Požadavky (změna Z1)
 • ČSN EN 1004-1 (73 8112) • Pojízdná pracovní dílcová lešení – Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost
 • ČSN EN 12604+A1 (74 7018) • Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN 80 0021 (80 0021) • Textilie – Terminologie a charakteristika tkanin
 • ČSN EN ISO 1833-3 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu)
 • ČSN EN ISO 7250-1 (83 3506) • Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování – Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
 • ČSN EN ISO 21637 (83 8300) • Tuhá alternativní paliva – Slovník
 • ČSN EN 1130:2020 (91 1020) • Dětský nábytek – Koše – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (oprava 1)
 • ČSN EN 71-2 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost
 • ČSN EN 71-2+A1:2014 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost (změna Z1)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat:

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina