drevoservis

Ceny smrkové kulatiny se už vrátily na hodnoty před kůrovcovou kalamitou

Drevoservis
S ustupující kalamitou je dnes na Vysočině ze smrku mnohde k mání už jen paletařina nebo vláknina. Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Příznivý vývoj počasí v roce 2020 a na jaře 2021 dal většině vlastníků a správců lesů možnost včas vytěžit a asanovat většinu kůrovcového dříví. Výjimkou je kraj Vysočina s velmi roztříštěnou vlastnickou strukturou, kde zejména v oblasti Třebíčska jsou již bezmála 3 roky stále k vidění stejné a dosud netknuté plochy uschlých porostů, z nichž dřevo, pokud dojde k jeho vytěžení, bude použitelné už jen jako vláknina nebo, což je pravděpodobnější, jako palivo. Určitou šancí je také export této hmoty do Číny, která dnes bere takříkajíc všechno.

Nicméně na nabídkové straně českého trhu letos polevil masivní přetlak hmoty z předchozích období, a situace se začala vracet k normálu. Vlastníci lesů po prvních pro ně pozitivních signálech z druhého pololetí loňského roku (viz ZDE) začali již počátkem letošního roku zaznamenávat rychlý cenový růst v řádu desítek procent. Spolu s tím v prvním čtvrtletí výrazně vrostl na světovém trhu, zejména pak v USA, zájem o řezivo, doprovázený navýšením jeho ceny na historicky nejvyšší úroveň.

Válka lesníků s kůrovcem ještě neskončila…

Loňský rok v období od ledna do počátku července se v České republice z pohledu lesních odborníků odvíjel ve znamení pokračujícího poklesu cen všech jehličnatých sortimentů pilařské kulatiny, zejména pak sortimentů méně kvalitních z kůrovcového dříví. Hlavním důvodem byl tehdy ještě existující obrovský převis nabídky dřevní hmoty na trhu, kterou nebylo možné ihned zobchodovat i přesto, že předchozí cca dvouleté období vygenerovalo spoustu nových zájemců o dřevní surovinu, zejména pak z řad překupníků dříví expedovaného v kontejnerech do Číny, která podle jednoho z lesních hospodářů bere v podstatě jakoukoliv kvalitu včetně vlákniny.

Po letních prázdninách v průběhu měsíce září se naopak začalo pilařské kulatiny na trhu nedostávat, zejména pak smrkové v kvalitách III A/B/C, což vedlo k začátku postupného zvyšování její ceny. O tento pro lesníky pozitivní obrat se postaralo výrazné navýšení celkové pořezové kapacity v ČR, vytvořené spuštěním pilařského závodu Labe Wood s.r.o. ve Štětí či modernizací a navýšením pořezu u dalších významných zpracovatelů v tuzemsku, jako je např. akciová společnost Javořice v Ptenském Dvorku u Prostějova, Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice a další. Kromě toho pak také příznivý vývoj počasí, kdy chladnější a vlhčí léto omezilo gradaci kůrovců a vedlo ke snížení objemu nahodilých těžeb a potažmo ke zvýšení poptávky.

…přinejmenším z hlediska financí a dostupnosti dříví

Od počátku letošního roku pak došlo k poměrně strmému cenovému nárůstu pilařské kulatiny, zejména jehličnaté, která se do poloviny června v případě smrkové vyšplhala až na cenovou úroveň před kalamitou a u borovice a modřínu ji v některých kvalitách dokonce překročila (viz náš pravidelný cenový průzkum ZDE). Spolu s tím se podle Ing. Václava Tomana, koordinátora obchodu s dřívím členů SVOL, doslova zbořil kdysi nastavený model smluvních čtvrtletních cen a jejich změn, načež pilaři tak nezřídka museli na významné navýšení cen reagovat okamžitě, během měsíce a někdy i týdne.

Klíčovým parametrem současné dramatické poptávky především po jehličnatých pilařských sortimentech, je podle Ing. Tomáše Paříka, předsedy Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, extrémní růst globální poptávky po jehličnatém řezivu. A to zejména v USA, kde se ceny v polovině května pohybovaly na více než čtyřnásobku dlouhodobých průměrů a podle Ing. Luďka Szóráda, ředitele lesní výroby a prokuristy Kloboucké lesní s.r.o., překonaly již i cenovou úroveň z roku 2008 před nástupem celosvětové finanční krize. V důsledku rychlého nárůstu cen exportu pak podle něj samozřejmě roste poptávka i v rámci Evropy.

Vlastníci obecních a soukromých lesů (SVOL) podle již zmíněného zástupce Ing. Tomana v souvislosti s gradujícími cenami kulatiny připouštějí i otázku vysokých škod, které kůrovec v jejich lesích napáchal, přesahujících 100 mld. Kč, které mají a budou mít zásadní vliv na budoucnost lesního hospodářství i dřevozpracujícího průmyslu z pohledu nejen cen suroviny, ale také její dostupnosti.

Gradující ceny stresují pilaře nejen u nás…

Zvyšující se poptávku po u nás nejžádanější smrkové kulatině, její začínající nedostatek v některých regionech, a zejména pak gradující ceny, které se oproti zvyklostem mění v průběhu kvartálu i minimálně 2x (ceny řeziva prakticky každý týden), potvrzují také domácí pilaři. Přičemž situace se liší oblast od oblasti a podle zaměření výrobce. Na severní Moravě, pokud pomineme fakt, že tam už kulatina téměř není a musí se dovážet, což zpracovatelům zvyšuje náklady, si např. výrobci stavebního řeziva musí ještě při současných nabídkových cenách dodavatelů suroviny nejprve vyřešit otázku, kam až je obrazně řečeno pustí odběratelé. Už v měsíci červnu se jim totiž ceny kubíku smrkové kulatiny III A/B/C zvedly o cca 300 Kč až na 2650 Kč, a od července by si pak za ni od stálých dodavatelů měli připlatit dalších až 600 Kč/m3.

S podobným cenovým nárůstem smrkové hmoty III A/B, tentokrát v regionu jižních Čech, v rozmezí 350–500 Kč/m3, počítá i jednatel společnosti Impregnace Soběslav s.r.o. Ing. Petr Sladovník s tím, že ve druhém kvartálu je kubík v této kvalitě stál už 2800 Kč. Takříkajíc na růžích ustláno nemá a zřejmě dál nebude mít ani jihomoravská paletářská firma Obalfrukt s.r.o. Grešlové Mýto, zpracovávající smrkovou kulatinu III D. Ta podle jednatele Ing. Martina Šlechty letos na začátku II. čtvrtletí platila za tzv. paletařinu (kulatina III D, 2,5 m) 850 Kč/m3 na odvozním místě, v polovině června již kolem 1100 Kč/m3. Za kubík 4–5 m dlouhých kůrovcových souší (v dřevinách SM, JD, BO, MD) pak ve stejném období od 1150 Kč do 1350–1550 Kč.

V Pardubickém kraji působící Dřevozávod Pražan s.r.o. z Poličky na Svitavsku, podle jednatele Ing. Jiřího Pražana, měl sice ve druhé polovině června na svých skladech dostatek smrkové kulatiny, ale posledních 14 dnů bylo ze strany dodavatelů cítit jistou neochotu dodávat. A to i přesto, že firma akceptovala všechna průběžně proběhlá navýšení ceny, která se oproti na začátku II. čtvrtletí dohodnuté výši zvedla řádově o třetinu. „Naši dodavatelé argumentují tím, že kvůli sníženému výskytu kůrovce už nemají kde, respektive co, těžit. To je pravděpodobně i důvod avizovaného 20% snížení těžby oproti plánu na rok 2021 u LČR. My si to ale vysvětlujeme tak, že spíš potřebují naplnit objemy velkým nadnárodním pilám buď u nás nebo v zahraničí, aby nepřišli o cenové bonusy, což je motivuje dodávat primárně jim, takže začíná být s kulatinou problém,“ říká Ing. Jiří Pražan a dodává, že při jednáních o III. kvartálu se pravděpodobně budou rámcově sjednávat jen objemy dřevní suroviny a ceny stanovovat na prvních 14 dní, max. na měsíc červenec s dalším tlakem na jejich zvyšování.

Dle informací z několika zdrojů je totiž stejně jako loni pořád obrovský zájem o dřevní hmotu v Číně, kam letos z ČR směřují i stále větší objemy vlákniny. A to za pro tuzemské odběratele zatím nepředstavitelné ceny, což platí i pro pilařskou kulatinu, které překupníci nezřídka domlouvají a poté hradí i v hotovosti přímo v lese. Naštěstí podle Ing. Pražana s drahou kulatinou alespoň prozatím korespondují rostoucí ceny řeziva, ale otázkou je, jak dlouho to vydrží.

„Čím rychleji budou tyto cenové výkyvy probíhat, tím obtížnější a rizikovější bude pro nás danou situaci uřídit a zvládnout, zejména finančně,“ konstatuje s tím, že řezivo jde momentálně doslova „na dračku“ a jeho ceny stále rostou, byť se už někteří zejména menší odběratelé pomalu ale jistě zdráhají jejich výši akceptovat. To ale firmě zatím nevadí, neboť pro dané řezivo obratem najdou jiného kupce. Z materiálů, které firma naopak nakupuje pro následnou výrobu, meziročně zdražila překližka (o 100–150 % při kamionových odběrech) a řádově o 100 % OSB desky.

…ale i za hranicemi

S podobnými nebo v řadě případů většími cenovými skoky se již od loňska potýkají jak pilaři, tak i zpracovatelé řeziva a ostatních dřevěných materiálů, také za hranicemi ČR. Výše zmíněný horentní násobek cenového navýšení stavebního řeziva v USA v sortimentu 2by4 se v konkrétních hodnotách pohyboval od 203 EUR/m3 (duben 2020) až na 872 EUR/m3 v květnu 2021. Při tom spolu s cenami opět narostl (v období leden až březen 2021) také objem importu do USA z Evropy o dalších 28 %. Z ČR import řeziva naopak klesl z 24 tis. m3 na 15 tis. m3. V případě řeziva na hoblování, exportovaného v květnu do Německa ze Švédska a Finska v cenách 290–310 EUR/m3 (franco jižní Německo platné do 6/2021), začali jeho dodavatelé již v předstihu jednat o nových cenách na III. kvartál, které by dle předpokladu odběratelů měly přesáhnout 400 EUR/m3. S ohledem na to se 89 % pilařů v Německu a také v Rakousku domnívá, že ceny řeziva budou po dalších 6 měsíců nadále stoupat.

Drevoservis

Porovnání cen smrkového řeziva v Německu v období od druhé poloviny února 2020 do konce května 2021

Podobně je tomu také u kulatiny, kde další cenový nárůst předpokládá 87 % pilařů a 86 % lesníků. Samotné ceny smrkové kulatiny A/B/C 2a se v dubnu konkrétně v Dolním Rakousku pohybovaly na hodnotách 85–95 EUR/m3, v oblastech zasažených kůrovcem v rozmezí 85–90 EUR/m3, což bylo o 3–5 EUR/m3 více jak v měsíci březen. Od nejnižších cen v roce 2020 tak šlo o nárůst o 28 EUR/m3.

Spolu s kulatinou a potažmo s řezivem (viz přiložený graf s vývojem cen v Německu) zdražují u našich sousedů i plošné materiály na bázi dřeva, kdy např. cena z Ruska dovážené březové překližky stoupla meziročně v závislosti na specifikaci o 43–47 %. To komplikuje život nejen výrobcům dřevostaveb, z nichž cca 91 % bude muset nadále zvyšovat své ceny, ale i všem ostatním odběratelům, kteří se netajili velkými problémy s tvorbou kalkulací pro svoje zákazníky, poukazujíc na to, že k zvyšování cen u jejich dodavatelů dochází ve stále kratších intervalech. Potvrzené dodávky se navíc (podobně jako u zpracovatelů v ČR) často zpožďují, ceny se i přes již sjednané hodnoty zvyšují a další dodací lhůty se prodlužují.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina