aktuality

Stolári po vzore svojho patróna – tesára a stolára sv. Jozefa Robotníka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Optimisticky vstúpili do obdobia obnoveného prezenčného vyučovania učitelia a žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Po prijímacích pohovoroch deviatakov škola už 21. 5. 2021 naplnila kvótu prijatia nových žiakov pre školský rok 2021/22. Podľa odporúčania Žilinského samosprávneho kraja prijali 100 budúcich prvákov pre nový školský rok 2021/22. Z nich bude 20 pre učebný odbor STOLÁR.

Tento počet je vyvážený s práve skončeným školským rokom 2020/21. Výučné listy odovzdali 73 absolventom 3-ročných učebných odborov. Z nich bolo 20 stolárov (27,4 %). Štúdium ukončili 2 budúci stolári s vyznamenaním a 5 s prospechom veľmi dobre. Škola organizuje aj 2-ročné nadstavbové štúdium Stavebníctvo, ktoré sa strieda so zameraním na Drevársku a nábytkársku výrobu. Tohto roku v odbore Stavebníctvo maturovalo 12 žiakov. Medzi nimi bolo 8 maturantov (66,7 %), ktorí už mali výučný list v učebnom odbore Stolár.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. Škola oslávila 30. výročie založenia, keď vznikla 1. mája 1991. Zameriava sa na tri 3-ročné učebné odbory Autoopravár – Mechanik, Elektrikár, Lakovník a stavbárske remeslá Stolár a Murár. Na ne nadväzujú formou nadstavby 2-ročné študijné odbory: Dopravná prevádzka, Stavebníctvo, Drevárska a nábytkárska výroba. Škola vychováva maturantov v 4-ročnom študijnom odbore Grafik digitálnych médií.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina