aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2021

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2021

 • ČSN ISO 18434-2 (01 1465) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Termografie – Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu
 • ČSN EN ISO 6926:2016 (01 1616) • Akustika – Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu (změna A1)
 • ČSN EN ISO 11691 (01 1666) • Akustika – Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění – Laboratorní metoda třídy přesnosti 3
 • ČSN P ISO/TS 12913-2 (01 1692) • Akustika – Soundscape – Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat
 • ČSN EN 12098-5 (06 0330) • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy – Moduly M3-5,6,7,8
 • ČSN EN 15684 (16 5193) • Stavební kování – Mechatronické cylindrické vložky – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 12413 (22 4501) • Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva
 • ČSN EN 840-1:2020 (26 9381) • Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení (oprava 1)
 • ČSN EN 15512 (26 9636) • Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady navrhování konstrukce
 • ČSN EN 13155 (27 0139) • Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
 • ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) • Stavební stroje a zařízení – Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči
 • ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače
 • ČSN EN 61058-2-4:2006 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače (změna Z1)
 • ČSN EN 60320-1 ed. 4:2016 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky (změna A1)
 • ČSN EN 61347-1 ed. 3:2015 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky (změna A1)
 • ČSN EN ISO 15876-5:2017 (64 6416) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 5: Vhodnost použití systému (změna A1)
 • ČSN EN ISO 15876-2:2017 (64 6416) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 2: Trubky (změna A1)
 • ČSN EN ISO 22391-2:2010 (64 6425) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 2: Trubky (změna A1)
 • ČSN EN ISO 22391-5:2010 (64 6425) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 5: Vhodnost použití systému (změna A1)
 • ČSN EN ISO 23168 (67 3024) • Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu vody – Metoda plynové chromatografie
 • ČSN EN ISO 22518 (67 3034) • Nátěrové hmoty – Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách – Metoda plynové chromatografie
 • ČSN EN ISO 20266 (67 3064) • Nátěrové hmoty – Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)
 • ČSN EN ISO 22970 (67 3150) • Nátěrové hmoty – Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu
 • ČSN EN 15998 (70 1023) • Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace
 • ČSN EN 16516+A1 (72 8012) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
 • ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách –Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
 • ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
 • ČSN EN 16205 (73 0538) • Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
 • ČSN EN 1366-4 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár
 • ČSN EN 1366-5 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty
 • ČSN EN 16627 (73 0904) • Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočtové metody
 • ČSN EN 16475-1 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 1: Komínové tlumiče hluku – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 16475-7+A1 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN ISO 12945-1 (80 0837) • Textilie – Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu – Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory
 • ČSN EN ISO 12945-2 (80 0837) • Textilie – Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
 • ČSN EN ISO 12945-3 (80 0837) • Textilie – Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu – Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji
 • ČSN EN ISO 12945-4 (80 0837) • Textilie – Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu – Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu
 • ČSN EN ISO 21663 (83 8311) • Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N) a síry (S) instrumentální metodou

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat:

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina