aktuality

Júnové normy na Slovensku majú celkom 165 nových predpisov

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z ponuky nových noriem STN, vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac jún 2021.

 • STN ISO 10003 (01 0309) Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na riešenie sporov mimo organizácie (ISO 10003: 2018)
 • STN ISO 10002 (01 0310) Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na riešenie sporov v organizáciách (ISO 10002: 2018)
 • STN EN ISO 11904-2 (01 1640) Akustika. Určovanie imisií zvuku zo zdrojov zvuku umiestnených v tesnej blízkosti ucha. Časť 2: Technika použitia modelu podľa ISO 11904-2: 2021 (EN ISO 11904-2: 2021; ISO 11904-2: 2021)
 • STN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť stanovená ISO 717-1:2020(EN ISO 717-1: 2020; ISO 717-1: 2020)
 • STN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť ohraničená ISO 717-2: 2020 (EN ISO 717-2: 2020; ISO 717-2: 2020)
 • STN EN ISO/IEC 17000 (01 5202) Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady podľa ISO/IEC 17000: 2020, opravená verzia 2020 – 12 (STN EN ISO/IEC 17000: 2020; ISO/IEC 17000 Correct Version 2020 – 12: 2020)
 • STN P CLC/TS 50136-9 (43 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spoločný protokol na prenos poplachu používajúci Internet Protocol- IP (CLC/TS:2020)
 • STN EN14972-1 (92 0440) Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 1: Navrhovanie, inštalácia, kontrola a údržba (EN 14972-1: 2020)
 • STN EN 14172-1 (92 0440) Statické hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 1: Navrhovanie, inštalácia, kontrola a údržba (EN 14172-1: 2020)
 • STN EN 17423 (73 0710) Energetická hospodárnosť budov. Určovanie a uvádzanie faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľa emisií CO2. Všeobecné princípy. Modul M1 – 7 (EN 17423: 2020)
 • STN EN ISO 52127-1 (73 0726) Energetická hospodárnosť budov. Systém manažérstva budov. Časť 1: Modul M10 – 12 (EN ISO 52127-1: 2021; ISO 52127-1: 2021)
 • TN/CEN ISO/TR 52127-2 (73 0726) Energetická hospodárnosť budov. Automatizácia budov, riadenia a správy budov. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie podľa CEN ISO/TR 52127-2: 2021 (CEN ISO/TR 52127-2: 2021; ISO/TR: 52127-2: 2021)
 • STN EN 14500 (74 6262) Clony a okenice. Tepelný a optický komfort. Skúšobné a výpočtové metódy (EN 14500: 2021)
 • STN EN 12604+A1 (74 6470) Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 12604: 2017+A1: 2020)
 • STN EN 14501 (74 6483) Rolety a okenice. Tepelný a optický komfort. Charakteristické vlastnosti a triedenie (EN 14500: 2021)
 • STN EN 13830+A1 (74 7008) Závesné steny. Norma na výrobky (EN 13830: 2015 +A1: 2020)
 • STN EN 1837 (83 3400) Bezpečnosť strojov. Integrované osvetlenie strojov (EN 1837: 2020)
 • STN EN 15188 (38 9683) Správanie sa nahromadeného prachu pri samovoľnom vznietení (EN 151188: 2020)
 • STN EN ISO 21644 (65 7510) Tuhé alternatívne palivá. Metódy stanovenia obsahu biomasy stanovené ISO 21644; opravená verzia 2021-03 (EN ISO 21644: 2021; Correted Version 2021-03: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina