aktuality

Verejný odpočet celoročných aktivít dizajnu

Plánovaný projekt Fórum dizajnu s návrhmi študentského dizajnu sa neuskutočnil, keďže nosný veľtrh Nábytok a bývanie 2020 v Nitre sa nekonal
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na prezentácii činnosti a hospodárenia Slovenského centra dizajnu v roku 2020 predniesol poverený riaditeľ SCD Mgr. art. Maroš Schmidt vyhodnotenie náročného obdobia. Na verejnom odpočte konštatoval, že vlaňajší rok bol dizajnérsky zvládnutý, hoci časť plánovaných aktivít sa neuskutočnila pre bezpečnostné a hygienické opatrenia spôsobené koronavírusom.

SCD naplnil všetky očakávania, ktoré boli predmetom kontraktu s Ministerstvom kultúry SR. V oblasti prezenčných a vzdelávacích podujatí je viditeľné napredovanie činnosti prostredníctvom Galérie dizajnu Satelit a rozširovanie programov pre verejnosť. Zmenená situácia prinútila sústrediť pozornosť na jubilejný 30. rok činnosti SCD 2021. Organizovali Národnú cenu za dizajn zameranú na komunikačný dizajn. Položili základy medzinárodnej spolupráce. Presadili najväčší projekt „Dizajn a inovácie“ v rámci cezhraničnej spolupráce. Pod hlavičkou Interreg V – A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 pripravili výstavu „Human by Design“ zameranú na prezentáciu udržateľného dizajnu v Múzeu úžitkových umení MAK vo Viedni, ktorú videlo 3400 návštevníkov. Realizovali 6 veľkých výstav. Kultúru v karanténe prezentovali vo výkladoch galérie Satelit, čím umožnili okoloidúcim oboznámiť sa s fenoménom dizajnu, s návrhmi a plagátmi postihnutej kultúry. Možnosť vstupovať do galerijných priestorov umožnila výstava „Design is Now!“ cez návrhy štítov, hygienických masiek a riešení sociálnej izolácie herným priemyslom.

Slovenské centrum dizajnu vysúťažilo a sprístupnilo nový zbierkový systém Museion pre Slovenské múzeum dizajnu v Bratislave. Vydaril sa projekt H.U.R.B.A.N. Selector ktorý dokáže hybridizovať tvary v zbierkach SMD a získať tým zbierkové prvky v celkovej hodnote takmer 46 tisíc €.

Inštitúcia hospodárila veľmi zodpovedne a SCD dosiahol v hlavnej činnosti zisk vo výške 2400 €.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina