aktuality

Krehká rovnováha v lesnícko-drevárskych vzťahoch je ohrozená

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zväz spracovateľov dreva SR už niekoľko mesiacov upozorňuje na neľahkú situáciu malých a stredných spracovateľských píl, ktorej čelia vďaka celosvetovej cenovej kalamite. O jej dôvodoch a príčinách sa ZSD SR vyjadril tiež niekoľkokrát a rovnako naliehavo upozorňuje na fakt, že krehká rovnováha v lesnícko-drevárskych vzťahoch v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, ktorá sa na Slovensku vytvárala po desaťročia, je ohrozená akýmkoľvek zásahom do jednej či druhej strany.

Sú to dve strany jednej mince a aj preto ZSD SR veľmi vysoko oceňuje triezvy a prezieravý postoj nového vedenia LESY SR, š.p., ktoré deklarovalo zámer, že nebude bezhlavo zvyšovať cenu guľatiny, ale že nový cenník bude zverejňovať vždy s dostatočným predstihom pred začiatkom nového kvartálu.

Rovnako aj fakt, že v zmysle Programového vyhlásenia Vlády SR pripravujú LESY SR, š.p. novú obchodnú politiku, ktorá bude zameraná na zachovanie spracovania dreva v regiónoch, ktoré sú často odkázané len na takúto priemyselnú výrobu, vďaka ktorej dokážu udržať zamestnanosť v priamych i nepriamych pracovných príležitostiach. Ak to vyjadríme v celkových číslach, tak od práce v lesnícko-drevárskom sektore na Slovensku je závislých 70 tisíc ľudí.

ZSD SR považuje poslanecký návrh zákona, ktorým sa má presunúť riadiaca kompetencia v lesoch v 3., 4., a 5. stupni ochrany v národných parkoch za nekompetentný a bez riadnej odbornej diskusie za neprijateľný.

To je len niekoľko dôvodov, kvôli ktorým sa ZSD SR jednoznačne stavia za požiadavku lesníkov a podporuje výzvu, ktorú dnes zamestnanci štátnych lesov zverejnili aj na sociálnej sieti. Obraciame sa týmto aj na Zuzanu Čaputovú, prezidentku Slovenskej republiky, aby neprijala demisiu ministra Jána Mičovského, ktorého nielen lesníci, ale aj spracovatelia dreva vnímajú ako čestného a priameho človeka, odborne fundovaného na dotiahnutie ozdravných procesov v pestovaní a ochrane lesov na Slovensku.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina