aktuality

Drevárskej fakulte Zvolen patria 4 prvenstvá vo ŠVOČ

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konferencia 61. ročníka Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen sa uskutočnila 25. mája 2021 v 6 kategóriách. Súťažiaci prihlásili 53 prác (z toho 33 prác z domácej Drevárskej fakulty).

Študenti Drevárskej fakulty TU Zvolen získali 10 bodovaných umiestnení. Zvíťazili v 4 kategóriách, ich práce ocenili taktiež dvoma 2. miestami a štyrmi umiestneniami na 3. mieste. Prvenstvá putovali aj do SGGW Varšava a STU Trnava. Dve druhé miesta získali študenti SGGW Varšava a po jednom umiestnení Česká zemědělská univerzita Praha a Žilinská univerzita. Na 3. mieste ocenili súťažiacich UMB Banská Bystrica, UPS Budapešť a Colégium Da Vinci v Poznani.

Na otvorení konferencie sa zúčastnili dekan DF prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. a predsedníčka Rady ŠVOČ doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.

Víťazné práce zo sekcií:

Technologicko-technická sekcia

Anita Wronka (SGGW Varšava) – Vplyv charakteru materiálu nepochádzajúceho z lesa na vybrané vlastnosti drevotrieskových dosák

Sekcia ekonomiky, manažmentu a podnikania

Tomáš Sulyok (STU MTF Trnava) – Návrh opatrení na uplatnenie vybraných agilných metód v riadení MAJOR CAPEX projektov spoločnosti Slovnaft a.s.

Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmentu

Frederik Kvočák (TU Zvolen) – Globálna ekonomika a udržateľnosť

Sekcia bezpečnostné vedy

Patrik Mareništiak (TU Zvolen) – Identifikácia a porovnanie kľúčových parametrov odpadu vybraných druhov drevín a ich vplyv na iniciáciu a rozvoj požiaru

Umelecko-dizajnérska sekcia

Ivana Gondová (TU Zvolen) – Rekonštrukcia novinového stánku na knižnicu

Doktorandská sekcia

Anna Kociánová (TU Zvolen) – Aktuálny stav v oblasti rodinného podnikania v drevárstve a nábytkárstve na Slovensku

Veľká vďaka patrí organizátorom konferencie za vzornú propagáciu vedeckej úrovne študentov vysokých škôl drevárskeho, ekonomického a dizajnérskeho zamerania v stredoeurópskom regióne – Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen. V neposlednom rade treba poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za poskytnutú finančnú dotáciu. Najlepšie práce ocenili finančnými prémiami – 200 € za 1. miesto, 150 € za 2. miesto a 100 € za 3. miesto.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina