aktuality

Osamostatnenie lesníctva od baníctva si na Slovensku pripomína 150. výročie

Odhaľovanie pamätného panelu „Josef Opletal“ vo vstupnom foyer generálneho riaditeľstva š.p. Lesy SR v Banskej Bystrici ministrom Ing. Jánom Mičovským, CSc. (vpravo) a Ing. Tomášom Čukom. Foto: TASR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesníctvo na Slovensku funguje ako samostatné hospodárske odvetvie už 150 rokov. Prestalo byť závislé na baníctve v roku 1871. Objavili vtedy novú kvalitu vo vzťahu človek a les. Hľadali možnosti nezávislosti a rozvoja lesov v prospech spracovania dreva. Na generálnom riaditeľstve š.p. LESY SR v Banskej Bystrici odhalili pri tejto príležitosti obnovený pamätný panel „Josef Opletal“.

Na malej slávnosti vo vstupnom foyeri minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. pripomenul Opletalovu osobnosť v rozvoji štátnych lesov na Slovensku. Výrazne prispel k presadeniu pokrokových metód k obhospodarovaniu lesov. Kým na prelome 19. a 20. storočia predstavovala lesnatosť Slovenska 28 %, v súčasnosti je to 41 % a stále rastie. Súčasný generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Tomáš Čuka zvýraznil, že zavŕšením úspešného osamostatnenia lesníctva sa stala výstavba novej budovy lesného podniku v Banskej Bystrici symbolicky na tom istom pozemku.

Ing. Josef Opletal znamenitý statočný lesník vstúpil do budovy terajšieho š.p. LESY SR v roku 1919 ako prvý riaditeľ štátnych lesov v Banskej Bystrici. Minister zemědělství ČSR Milan Hodža sa zasadil, aby pred storočím (1921) odišiel z funkcie. Moravák Ing. Josef Opletal sa potom stal generálnym riaditeľom Štátnych lesov a statkov v Prahe (1. 4. 1921 – 4. 10. 1923).

Oficiálne k osamostatneniu lesníctva od baníctva na Slovensku došlo 16. 1. 1871 dekrétom č. 232 vydaným Uhorským ministerstvom financií.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina