materiály

Mechanismy pro expanzní stoly (2. část)

Roztahovaci
Systém výškového nastavování stolu NEWOOD a téměř dvojnásobného roztahování desky se ukrývá v centrální kovové podnoži. Foto: Radomír Čapka
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zvětšování plochy jídelního stolu může být založeno na různých principech od prostého překlopení složené desky přes roztažení desky či podnože a přidání přídavných desek až po sofistikované systémy umožňující zvětšení plochy jedním pohybem. V minulém vydání eDM jsme představili systém založený na principu synchronního roztahovacího mechanismu se dvěma lineárními proti sobě posuvnými pojezdy a centrálního otočného a zvedacího mechanismu. Ve druhé části tohoto seriálu představíme další z řady zajímavých mechanismů, tentokrát se zaměřením na „extrémní“ roztahovací systémy.

Prodloužení o polovinu délky

Roztahovaci
Stůl Tema v roztažené podobě v délce 3 m

Rakouská společnost Team7 před časem představila vysoce sofistikovaný roztahovací systém pro stolové desky, který rovněž umožňuje zvětšení plochy jedním pohybem, a to až o polovinu své délky. I v tomto případě je systém založený na principu synchronního roztahovacího mechanismu se dvěma lineárními proti sobě posuvnými pojezdy. Synchronní mechanismus zajišťuje přenos pohybu z jednoho křídla zrcadlově na druhé křídlo. Pokud tedy táhneme za jednu desku, současně a symetricky se od ní odsouvá i druhá.

V centrální části stolu pod hlavní deskou je ukryta přídavná deska složená ze dvou samostatných polovin uložených nad sebou a připevněných k patentovanému pohybovému mechanismu.

K aktivaci pohybovému mechanismu přídavné desky dochází při roztahování hlavní desky v okamžiku, kdy jsou obě její křídla několik centimetrů od koncové polohy a zároveň je délka mezery mezi křídly o několik centimetrů větší než délka přídavné desky. Při dalším roztahování hlavní desky se obě poloviny přídavné desky vysunou do stran a současně nahoru, až na úroveň výšky a šířky hlavní desky, kde vytvoří spojitou kompaktní plochu. Zpětným pohybem se obě křídla hlavní desky přisunou k přídavné desce a pomocí kolíčků a protiotvorů se s ní spojí.

Stejně snadný je i návrat desky do základní pozice. Krátkým tahem se obě křídla roztáhnou, čímž se uvolní přídavná deska, která se pak při posouvání obou křídel směrem k sobě stáhne do úložné pozice pod hlavní deskou.

Přídavná deska v případě tohoto konkrétního stolu má délku 1 m. Základní délka stažené hlavní desky je 2 m. Roztažením se tak deska prodlouží o polovinu na 3 m. Jednoduchost manipulace můžete posoudit na názorném videu.

Prodloužení na dvojnásobek délky

Roztahovaci
Při plném roztažení dosahuje funkční délka stolu NEWOOD 236 cm

Stůl NEWOOD italské značky Ozzio se řadí do kategorie prostorově úsporného nábytku (space saving furniture) určeného především do malých bytů a garsonek. V základní nejmenší pozici má deska rozměr 76×126 cm a výška stolu je pouhých 23 cm. Několika jednoduchými pohyby je možné výšku upravit do různé pozice až na maximálních 80 cm a délku desky zvětšit až na 236 cm, tedy téměř na dvojnásobek její základní délky. Z malého konferenčního stolku tak během několika vteřin vytvoříme stůl pro příležitostné stolování až 8 osob. Tajemství se ukrývá v celokovové podnoži disponující dvěma na sobě nezávislými funkcemi:

  • výškové nastavení
  • délkové nastavení

Výškové nastavení stolu umožňují křížové (X) nohy spojené vzájemně otočným čepem a uchycené k horní lubové rámové části podnože prostřednictvím otočných čepů uložených v lineárním vedení. Horní části nohou jsou vzájemně spojeny prostřednictvím dvou táhel připojených ke koncům otočné rovnoramenné dvojzvratné páky, která je ve svém středu pomocí otočného čepu uchycena ke středovému příčnému dílu pevného rámu. Díky tomu je pohyb obou párů překřížených nohou symetrický. Stahování nohou k sobě při zvedání stolu zajišťuje silná ocelová pružina, pohyb tlumí plynová brzda. V jakékoliv výškové poloze je možné podnož zaaretovat pomocí ruční páky.

V horní části rámu je uložen roztahovací systém složený ze dvou trojic lineárně posuvných hliníkových profilů, umožňující dvojnásobné prodloužení své základní délky. Střední profil každé trojice je pevně uchycen k rámu podnože, takže při roztahování se pohybují oba krajní profily, a to symetricky vůči sobě.

Stolová deska je složena ze čtyř částí: vnější základní desky o rozměru 76×126 cm se dvěma podélnými a jedním příčným lubem, vnitřního výsuvného lubového rámu a dvou rozkládacích přídavných desek.

Výsuvný lubový rám se skládá ze dvou podélných a jednoho příčného lubu, který zároveň opticky tvoří druhý příčný lub hlavní desky ve složeném stavu. Rozkládací přídavné desky jsou uložené ve střední části lubového rámu a jsou přichycené k otočně-výklopnému mechanismu, který umožňuje jejich vyzvednutí a přesné uložení na úroveň výšky a šířky hlavní desky, kde se překlopením horní části rozloží. Obě desky lze používat samostatně, takže délku stolu je možné zvětšit jen o jednu nebo o dvě přídavné desky.

Složení stolu je opět jednoduché. Přídavné desky se složí a uloží do středové části rámu, výsuvný rám se zasune pod hlavní desku. Při návratu do nízké pozice se pákou odjistí aretace a tlakem ruky na desku stolu se podnož stlačí na požadovanou výškovou úroveň.

Podnož má ještě jeden zajímavý funkční detail. Je vybavena čtyřmi kolečky ukrytými ve spodních trubkových ližinách. Kolečka jednak zajišťují hladký pohyb nohou po podlaze při změně výšky stolu, kdy se oba páry nohou vůči sobě pohybují, a jednak usnadňují manipulaci se stolem při jeho přemisťování.

Také tento mechanismus si můžete živě prohlédnout na videu.

Na tomto místě je ale důležité připomenout i otázku bezpečnosti. U stolů s roztahovací deskou a fixní podnoží obecně platí, že při roztažení desky hrozí riziko ztráty stability. Čím větší je nepoměr mezi délkou desky a délkou základny, tím náchylnější je stůl na převrácení. Proto řada výrobců namísto systémů s centrální fixní podnoží používá raději roztahovací podnože, které umožňují zvětšení stolu až do extrémních velikostí, a to bez rizika ztráty stability. Těmto systémům se budeme věnovat v následující části seriálu.

Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina