aktuality

Nový dekan Fakulty umenia prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. preferuje dizajn výrobkov z dreva

Prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (vpravo) preberá dekrét dekana Fakulty umenia Technickej univerzity Košice od rektora TUKE. Doterajším dekanom bol doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. (vľavo)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Smerovanie slovenského remeselného dizajnu (nielen z dreva) formuje už viac ako štvrťstoročie prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. Popri vlastnej tvorbe sa razantne podieľa na novo naštartovanej autorskej podobe slovenského úžitkového umenia z dreva. Významné je jeho pedagogické pôsobenie doplnené publikačnou činnosťou. Jeho práca je prepojená s výchovou nových dizajnérov na Technickej univerzite Košice.

Na Katedru dizajnu v rámci Fakulty umenia Technickej univerzity Košice sa dostal v roku 2003 ako odborný asistent – vyučoval predmet Tvarovanie. Vedúcim Katedry dizajnu je od roku 2005. Založil Ateliér dizajnu Inovácia v roku 2007. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa habilitoval na docenta v roku 2007 a v roku 2016 na vysokoškolského profesora v študijnom odbore 2.2.6. Dizajn. Tieto teoretické vedomosti a remeselné zručnosti uplatňuje na Technickej univerzite v Košiciach. Rektor TU Košice Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. odovzdal prof. Uhrínovi 5. mája 2021 menovací dekrét dekana Fakulty umení. Na základe zvolenia akademickým senátom 30. 3. 2021 bude prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. vykonávať funkciu dekana vo funkčnom období 2021 – 2025. Vo funkcii nahradí doc. Ing. Jána Kanócza, CSc. ktorý bol dekanom dve volebné obdobia.

Výrazným počiatočným míľnikom Uhrínovej tvorby bol návrh stavebnice „Gringo“, ocenenej SCD v roku 1993 za Dobrý dizajn. Stavebnica prešla viacerými inováciami industriálneho výrobku. Navrhuje dizajn drobných úžitkových predmetov z dreva (dózy, misy, svietniky, nábytkové solitéry), má dlhodobo rozpracovanú vlastnú sériu dlabaných a frézovaných predmetov. Teóriu a základ praktického využívania rozpracoval do knihy „Drevo, dizajn a tradícia“ (2013) a do rozsiahlej monografie „Forma spríjemňuje funkciu“ (2019). Spolupráca s ÚĽUV prináša výsledky pre zachovanie a rozvíjanie tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina