aktuality

Múzeá lesníckeho a drevárskeho zamerania sprístupňujú návštevníkom

Kaplnka v Lesníckom skanzene
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Agrorezort je druhým najväčším gestorom rezortných múzeí na Slovensku. Prostredníctvom svojich organizácií sa podieľa na prevádzke 4 múzeí. Najviac sa zviditeľňuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Organizuje pravidelné podujatia a súťaže dizajnérskeho a vzdelávacieho charakteru, pre deti formou výtvarných a fotografických prehliadok. Nosnými sú stále expozície lesníckeho a drevárskeho zamerania „Rodina Ostrolúckych a Ľudovít Štúr“ – história a nábytok 19. storočia, „Hlas lesa“ – práca v lesníctve, „Drevo vždy živé“ – tradičné remeslá a náradie pri spracovaní dreva. LDM je opäť prístupné verejnosti od 26. apríla 2021, prvou výstavou „Bažant poľovný“ (26. 4. do 5. 9. 2021). Činnosť je zameraná na propagáciu 150. výročia samostatného lesníctva na Slovensku.

Lesnícka tradícia v múzejníctve trvá od roku 1924, keď v Bratislave založili Zemědělské múzeum. Pre tieto účely dostalo aj vlastnú budovu. Neskôr ju dali do užívania pre Slovenské národné múzeum a sídli v nej Prírodovedné múzeum SNM (na Vajanského nábreží). Múzeum v kaštieli vo Sv. Antone je umiestnené v pozoruhodnej pôvodnej budove, má 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku), 365 okien (dní v roku). Dostavaný bol v roku 1750 a spätý je so šľachtickými rodmi Koháry a Coburg. Expozície predstavujú historický nábytok šľachty, so zvýraznením štýlov bývania a dizajnu nábytku. Od roku 1985 je národnou kultúrnou pamiatkou. Kaštieľ je do odvolania ešte pre návštevníkov neprístupný.

Múzeum TANAP v Tatranskej Lomnici a Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre približujú historické expozície o lesníctve a roľníctve na území Slovenska.

Do muzeálnych expozícií možno zaradiť aj Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, ktorý leží na území š.p. LESY SR. Skanzen založili v roku 2002. Na návrhu koncepcie sa podieľal Ing. Ján Mičovský, CSc., ktorý vtedy pracoval v lesníckom štátnom podniku. Skanzen je aj súčasťou Významných lesníckych miest, ktorých je na Slovensku už vyše 50. V Lesníckom skanzene je typická budova horárne, expozície Izba starého horára, Lesy a život, Lesná kaplnka a tiež drevené sochy – drevorezby. Hlavným vzdelávacím lákadlom je „Chodník lesného času“ – dlhý 5 km a má 80 náučných zastávok. Súčasťou je Čiernohronská železnička z roku 1909 (v prevádzke je 12 km z pôvodných 130 km). Návštevníkom je skanzen prístupný od 1. mája do 30. septembra 2021.

Stretnutie predstaviteľov rezortných múzeí s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jánom Mičovským, CSc. bolo stanovením priorít a vypracovania stratégie, ktorá by umožnila zlepšiť podmienky vykonávania odborných činností v múzeách. Potrebné je vytýčiť úlohy, vrátane finančnej stratégie pre ďalšie úspešné fungovanie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina