odborné témy

Projekt FLAME: Nábytek a jazyk inovativního a integrovaného vzdělávání pro zvýšení atraktivity a mobility v nábytkářském oboru

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cíl projektu je zaměřen na rozšíření kompetencí a znalostí studentů a odborníků v oboru výroby nábytku. Mezi cílové skupiny projektu patří studenti odborného vzdělávání a přípravy na budoucí povolání v sektoru výroby nábytku, kteří chtějí vstoupit na pracovní trh v odlišných zemích s odlišným způsobem vzdělávání, odborníci z jiných oborů, kteří chtějí přesměrovat svou kariéru do oblasti výroby nábytku a potřebují zvládnout slovní zásobu tohoto oboru a odborníci se zkušenostmi v nábytkářském oboru, kteří potřebují zlepšit své znalosti cizích jazyků, a tím zvýšit i svoji pracovní mobilitu.

Při absolvování online a offline kurzů na www.erasmusflame.com, rozdělených do šesti modulů: Normy, technické výkresy a technické předpisy; Materiály a povrchové úpravy; Konstrukční, montážní a sestavovací techniky; Stroje a nástroje; Automatizovaná výroba a software a Řízení a kontrola kvality si účastníci mimo zlepšení svých odborných znalostí a jazykových odborných znalostí zvýší také digitální kompetence.

Každý modul je rozdělen do čtyř nebo pěti jednotek, které se skládají z úvodu, ve kterém jsou vysvětleny dané části modulu a z klíčových slov. Klíčová slova jsou uvedena v tabulce, kde na jednom řádku je uvedeno klíčové slovo, jeho vysvětlení a obrázek vysvětleného klíčového slova uvedeného v tabulce.

Všechny online moduly, online kvízy a online testy jsou dostupné na školicím portále https://training.erasmusflame.com v šesti jazycích: angličtině, polštině, španělštině, češtině, italštině, francouzštině a němčině. Po úspěšném absolvování kurzu a závěrečných testů obdrží úspěšný absolvent vygenerované osvědčení.

Offline moduly a představení celého projektu lze nalézt na portále www.erasmusflame.com.

Na adrese https://www.erasmusflame.com/e-learning se mohou studenti i učitelé seznámit s průvodcem vzdělávání na platformě www.erasmusflame.com.

Používání výstupů projektů by mohlo pomoci výrobcům nábytku, zejména ve zvýšení možnosti jejich kooperace se zahraničními firmami.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina