aktuality

Bratislavská deklarácia pomôže formovať budúcnosť európskych lesov

Sekretariát slovenských lesníkov fungoval v procese Forest Europe 2016 – 2020, v záverečnom roku pod vedením ministra Ing. Jána Mičovského, CSc. (na fotografii v strede s textom deklarácie)
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Počas piatich rokov – od roku 2016 – sa v Bratislave rozhodovalo o budúcnosti európskeho lesníctva. Slovensko predsedalo politickému fóru Forest Europe, ktoré tvorí 47 signatárov (46 európskych krajín a Európska únia). V dôsledku protipandemických opatrení sa vlaňajšie podujatia uskutočňovali v obmedzenom formáte. Diskusia vrcholila online. Zúčastnilo sa jej 200 odborníkov a politikov zo 40 európskych krajín pod mottom „Budúcnosť ako si želáme – lesy aké potrebujeme“.

Pôvodne stanovený termín konferencie 27. 7. 2020 presunuli na 14.–15. apríla 2021. Boli na nej pripravené a podpísané významné dokumenty, ktoré v Európe prispejú na ochranu lesov, udržateľnosť hospodárenia, rozvoj európskych lesov pre zdravie a prosperitu obyvateľov jednotlivých krajín. Dokumenty sú charakterizované ako Bratislavská deklarácia. Záverečný prejav predniesol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. Vyplynuli z neho kľúčové úlohy pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov pri napĺňaní strategickej vízie a spoločných cieľov lesníkov, ostatných záujmových skupín vrátane priemyselných spracovateľov dreva a aj pre verejnosť.

Z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR fungoval sekretariát procesu ako samostatná jednotka pod hlavičkou Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Do prípravy podkladov a koordinácie aktívne vstupovalo vyše dve desiatky odborníkov. SR formálne odovzdalo 1. 1. 2021 predsedníctvo ďalšej európskej lesníckej a drevárskej veľmoci – Nemecku. Sekretariát fóra Forest Europe presídlil do Bonnu, pod gesciu Federálneho ministerstva pre potraviny a pôdohospodárstvo. Dokumenty budú pripravovať až do roku 2026.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina