aktuality

Májové normy na Slovensku sa opäť venujú povrchovej úprave

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z ponuky nových noriem STN vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac máj 2021. Uvádzame okrem noriem, ktoré sa dotýkajú produktov z dreva – najmä drevených okien a dverí vrátane kovania, aj 10 nových noriem na náterové látky.

 • STN EN 113-1 (49 0702) • Trvanlivosť dreva a výrobkov z dreva. Skúšobná metóda pre určenie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Bisidiomycetes. Časť 1: Určenie biocídnej účinnosti ochranných prostriedkov na drevo (EN 113-1: 2020)
 • STN EN 113-2 (49 0702) • Trvanlivosť dreva a výrobkov z dreva. Skúšobná metóda pre určenie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Bisidiomycetes. Časť 2: Určenie základnej alebo zvýšenej trvanlivosti (EN 113-2: 2020)
 • STN EN 17213 (74 6190) • Okná a dvere. Environmentálne vyhlásenie o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov okien a dvier (EN 17213: 2020)
 • STN EN 15684 (16 6252) • Stavebné kovanie. Mechantronické zámkové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 15684: 2020)
 • STN EN ISO 22636 (66 8620) • Lepidlá na podlahové krytiny. Požiadavky na mechanické a elektrické vlastnosti v zmysle ISO 22636: 2020 (EN ISO 22636: 2020; ISO 22636: 2020)
 • STN EN ISO 22553-1 (67 2080) • Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 1: Slovník v zmysle ISO 22553-1: 2019 (EN ISO 22553-1: 2020; ISO 22553-1: 2019)
 • STN EN ISO 22553-2 (67 2080) • Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 2: Stanovenie hĺbkovej účinnosti pri dodržaní ISO 22553-2: 2019 (EN ISO 22553-2: 2020; ISO 22553-2: 2019)
 • STN EN ISO 22553-3 (67 2080) • Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 3: Kompaktibilita elektrolyticky nanášaných povlakov s referenčným olejom pri dodržaní ISO 22553-3: 2019 (EN ISO 22553-3: 2020; ISO 22553-3: 2019)
 • STN EN ISO 22553-4 (67 2080) • Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 4: Kompaktibilita elektrolyticky nanášaných povlakov s cudzorodými kvapalnými látkami, pastovitými látkami a tekutými látkami pri dodržaní ISO 22553-4 (EN ISO 22553-5: 2019 ( EN ISO 22553-5: 2020; ISO 22553-5: 2019)
 • STN EN ISO 22553-5 (67 2080) • Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 5: Stanovenie zvyšku na site pri dodržaní ISO: 22553-5: 2019 (EN ISO 22553-5: 2020; ISO 22553-5: 2019)
 • STN EN ISO 22553-6 (67 2080) • Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 6: Stopy po ponorení pri dodržaní ISO 22553-6: 2019 (EN ISO 22553-6: 2020; ISO 22553-6: 2019)
 • STN EN ISO 22969 (67 3046) • Náterové látky. Stanovenie solárnej odrazivosti stanovenej ISO 22969: 2019 (EN ISO 22969: 2020; ISO 22969: 2019)
 • STN EN ISO 21545 (67 3052) • Náterové látky. Stanovenie usadzovania podľa ISO 21545: 2018 (EN ISO 21545: 2020; ISO 21454: 2018)
 • STN EN ISO 22970 (67 3118) • Náterové látky. Metóda na hodnotenie priľnavosti elastických lepidiel na náteroch skúškou odlupovaním, skúškou pevnosti v šmyku, preplátovaného spoja pri namáhaní v ťahu s dostatočným predpätím kondenzačnou skúškou alebo uložením v kataplazme stanovené ISO 22970: 2019 (EN ISO 22970: 2020; ISO 22970: 2019)
 • STN EN ISO 23168 (67 3119) • Náterové látky. Stanovenie obsahu vody. Metóda plynovou chromatografiou prostredníctvom ISO 23168: 2019 (EN ISO 23168: 2020; ISO 23168: 2019)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina