aktuality

Dekrét pre (staro)nového dekana Drevárskej fakulty do roku 2025

Dekrét dekana Drevárskej fakulty TU Zvolen pre obdobie 2021 – 25 prevzal prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. (vpravo). Foto: Pavel Koreň
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Funkcie dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen sa od 1. mája 2021 opäť ujme prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Na základe hlasovania Akademického senátu DF bude viesť fakultu v období 2021 – 25. Je to už jeho druhé funkčné obdobie, keď bol dekanom DF od 1. mája 2017.

Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene ukončil pred 3 desaťročiami (1991) v odbore Technológia dreva. V roku 1995 nastúpil ako vedecko-výskumný pracovník na Katedru chemickej technológie dreva. Od roku 1998 pôsobil ako odborný asistent na Katedre nábytku a drevárskych výrobkov v rámci DF. Akademický titul PhD. získal po obhájení dizertačnej práce vo vednom odbore Technológia spracovania dreva (2000), habilitačnú prácu obhájil v roku 2004, za profesora bol vymenovaný v roku 2013.

Rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. slávnostne odovzdal 20.4.2021 dekréty novým dekanom – Drevárskej fakulty prof. Ing. Jánovi Sedliačikovi, PhD. a Fakulty ekológie a environmentalistiky prof. Ing. Mariánovi Schwarzovi, CSc. za prítomnosti predsedu Akademického senátu TUZVO prof. Ing. Jána Tučeka, CSc., predsedu Akademického senátu DF prof. Ing. Ivana Klementa, CSc. a predsedu Akademického senátu FEE Ing. Juraja Modranského, PhD.

Staronový dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. má eminentný záujem pokračovať v rozvoji, úspechu a prosperite piatich silných študijných odborov – Drevárstvo, Konštrukcie v drevených stavbách, Dizajn, Ekonomika a Záchranné služby. Spolu s kolektívom odhodlaných pedagógov je pripravený urobiť Drevársku fakultu vo Zvolene ešte atraktívnejšou vzdelávacou inštitúciou.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina