aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. dubna 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 4/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců manipulační techniky, nábytku, hraček, zpracovatelů dřeva, výrobců dřevostaveb a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 5. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 26, 27, 33, 38, 49, 66, 67, 72, 73, 74 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 26 0003/21 • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny (PMD: EN 1459-4:2020)
ČSN č.ú. 26 0004/21 • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Rozhraní pro připojení (PMD: EN 1459-5:2020)
ČSN č.ú. 27 0007/21 • Jeřáby – Systémy lehkých jeřábů (PMD: EN 16851:2017+A1:2020)
ČSN č.ú. 27 0008/21 • Věžové jeřáby – Antikolizní systémy – Bezpečnostní požadavky (PMD: EN 17076:2020)
ČSN č.ú. 27 0009/21 • Jeřáby – Přístupy (PMD: EN 13586:2020)
ČSN č.ú. 33 0011/21 • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-1: Propojení – Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střešních prostorech (PMD: CLC/FprTS 50131-5-1)
• ČSN č.ú. 33 0012/21 • Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry (PMD: EN IEC 60079-10-1:2021+ IEC 60079-10-1:2020)
• ČSN č.ú. 38 0002/21 • Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro mlhová zařízení – Část 1: Charakteristiky výrobku a zkušební metody pro síta a filtry (PMD: FprEN 17450-1)
• ČSN č.ú. 38 0003/21 • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany (PMD: FprEN 12101-1 (CPR))
• ČSN č.ú. 38 0004/21 • Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Pokyny pro vyztužení při zemětřesení (PMD: FprCEN/TS 17551)
• ČSN č.ú. 38 0005/21 • Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (PMD: EN 15188:2020)
• ČSN č.ú. 38 0006/21 • Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (PMD: EN 15188:2020)
• ČSN č.ú. 38 0007/21 • Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování, instalace, inspekce a údržby (PMD: EN 14972-1:2020)
• ČSN č.ú. 49 0001/21 • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo (PMD: EN 113-1:2020)
• ČSN č.ú. 49 0002/21 • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti (PMD: EN 113-2:2020)
• ČSN č.ú. 66 0001/21 • Lepidla – Lepidla na podlahové krytiny – Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky (PMD: EN ISO 22636:2020 (CPR) + ISO 22636:2020)
• ČSN č.ú. 67 0016/21 • Nátěrové hmoty – Stanovení odrazivosti slunečního záření (PMD: EN ISO 22969:2020 + ISO 22969:2019)
• ČSN č.ú. 72 0003/21 • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu (PMD: EN 13497:2018+A1:2021)
• ČSN č.ú. 73 0011/21 • Pojízdná pracovní dílcová lešení – Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost (PMD: EN 1004-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0012/21 • Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Pojmy a principy (PMD: EN 17412-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0015/21 • Dřevěné konstrukce – Křížem vrstvené dřevo – Požadavky (PMD: FprEN 16351)
• ČSN č.ú. 73 0017/21 • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 717-2:2020 + ISO 717-2:2020)
• ČSN č.ú. 73 0018/21 • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 717-1:2020 + ISO 717-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0019/21 • Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace (PMD: EN ISO 12999-1:2020 + ISO 12999-1:2020)
• ČSN č.ú. 74 0003/21 • Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 12604:2017+A1:2020)
• ČSN č.ú. 94 0003/21 • Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost (PMD: EN 71-2:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 26, 49, 66, 67, 72, 74, č.ú. 38 0002/21 – 38 004/21, 38 0006/21 a 73 0011/21 – 73 0015/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 27: Ing. Miroslav Jírů, Myslivní 734/64, 623 00 Brno
• č.ú. 33 0011/21: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
• č.ú. 33 0012/21, 38 0005/21: Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice
• č.ú. 38 0007/21: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0017/21 – 73 0019/21: ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
• č.ú. 94 0003
: Institut pro testování a certifikaci a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina