aktuality

Ďalšie normy na Slovensku zamerané na náterové hmoty

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ponuka ďalších nových noriem STN vydaním tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac apríl 2021. Dotýkajú sa všetkých výrobných odvetví.

  • STN EN ISO 3668 (67 3026) • Náterové látky. Vizuálne porovnanie farebného odtieňa náterových látok podľa ISO 3668: 2017 (EN ISO 3668: 2020; ISO 3668: 2017)
  • STN EN ISO 22516 (67 3052) • Náterové látky. Praktické stanovenie obsahu neprchavých a prchavých látok počas nanášania stanovené ISO 22516: 2019 (EN ISO 22516: 2020; ISO 22516: 2019)
  • STN EN ISO 22518 (67 3094) • Náterové látky. Stanovenie rozpúšťadiel vo vodou riediteľných náterových látkach. Metóda plynovej chromatografie stanovená ISO 22518: 2019 (EN ISO: 22518: 2020; ISO 22518: 2019)
  • STN EN ISO 21546 (67 3118) • Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti obrusu lineárnym testom (crockmeter) v zmysle ISO 21546: 2019 (EN ISO 21546: 2020; ISO 21546: 2019)
  • STN EN ISO 20266 (67 3119) • Náterové látky. Stanovenie odolnosti zobrazenia (stupeň odolnosti odrazeného alebo preneseného obrazu) podľa ISO 20266: 2018 (EN ISO 20266: 2020; ISO 20266: 2018)
  • STN EN ISO 22557 (67 3129) • Náterové látky. Skúška vrypom s použitím pružinového pera stanovená formou ISO 22557: 2019 (EN ISO: 22557: 2020; ISO 22557: 2019)
  • STN EN ISO 23321 (67 1030) • Rozpúšťadlá pre náterové látky. Demineralizovaná voda na priemyselné aplikácie. Špecifikácia a skúšobné metódy podľa ISO 23321: 2019 (EN ISO 23321: 2020; ISO 23321: 2019)
  • TNI CEN/TR 17557 (66 6170) • Povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky na báze biomasy. Prehľad povrchovo aktívnych látok na báze biomasy (CEN/TR 17557: 2020)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina