aktuality

Obmedzenie ťažby v štátnych lesoch v Bratislave

Podpis zmluvy medzi lesníkmi a primátorom hlavného mesta Bratislava (druhý sprava). Foto: TASR
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Východiskom pre bratislavské lesy do budúcnosti je podpis dohody medzi lesníkmi a hlavným mestom Bratislava, ktorú podpísali 8. 4. 2021  minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ing. Ján Mičovský, CSc., generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Tomáš Čuka, riaditeľ Bratislavských lesov Ing. Matej Dobšovič spolu s primátorom Bratislavy Ing. arch. Matúšom Vallom.

Hlavným cieľom je bezzásahový režim na ploche 55 % mestských lesov. Tvorí to 2304,36 ha z celkovej rozlohy lesných pozemkov 4195,86 ha. Zaviazali sa hospodáriť na ostatných lokalitách metódou PBHL (prírode blízke hospodárenie lesov). Minister Mičovský privítal, že formy relaxu a rekreácie budú môcť obyvatelia využiť na väčšej ploche, namiesto 3031 ha až na 7227 ha. Nebudú ich pri tom ohrozovať ťažobné mechanizmy, hlučnosť a dopravná logistika odvozu guľatiny. Mimo produkčné funkcie lesa budú zamerané na stanovenej ploche výlučne na rekreačné možnosti. Dohodu spracovali podľa Analýzy dopadov a Štúdie modifikovania manažmentu lesov.

Primátor Bratislavy Vallo informoval, že z doterajších ročných objemov ťažby 21 tis. m³ znížia LESY SR š.p. tento objem na 8 tis. m³. Namiesto ťažby a hluku sa budú rozvíjať cyklistické trasy, budú kosiť lúky a vytvoria priestor pre sprístupnenie relaxačných zón. Sprístupnia rozsiahle územia Devínskej Kobyly, rezervácie Vydrica pri Bielom kríži a časti lužných lesov.

Výpadok príjmu za ťažbu dreva na území Bratislavských lesov komentoval generálny riaditeľ š.p. LESY SR Čuka: „Ročné zníženie príjmu za nižšiu ťažbu bude tvoriť 322 tis. €. Túto sumu, ktoré zaplatí hlavné mesto, využijú na rozvoj turistickej a oddychovej infraštruktúry.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina