aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2021

 • ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245) • Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 2: Izometrické zobrazení
 • ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245) • Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy
 • ČSN EN ISO 8560 (01 3420) • Technické výkresy – Stavební výkresy – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek
 • ČSN EN ISO 25178-72:2017 (01 4451) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 72: XML formát souboru x3p (změna A1)
 • ČSN EN ISO 22232-1 (01 5026) • Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 1: Přístroje
 • ČSN EN ISO 16092-2:2020 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 16092-4:2020 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy (změna Z1)
 • ČSN EN IEC 62841-2-6 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva
 • ČSN EN IEC 62841-2-6:2021 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva (změna A11)
 • ČSN EN 60745-2-6 ed. 2:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (změna Z1)
 • ČSN EN 14972-1 (38 9260) • Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba
 • ČSN 49 2120 (49 2120) • Dřevěné podlahy – Požadavky na montáž a posuzování
 • ČSN EN ISO 16486-1 (64 6409) • Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 1: Obecně
 • ČSN EN 17408 (66 8641) • Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie
 • ČSN EN ISO 21683 (67 1419) • Pigmenty a plniva – Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů
 • ČSN EN ISO 4629-3 (67 3041) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení hydroxylového čísla – Část 3: Rychlá zkouška
 • ČSN EN 15998 (70 1023) • Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace
 • ČSN EN ISO 22476-9 (72 1004) • Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)
 • ČSN EN 12504-1 (73 1303) • Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 1: Vývrty – Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
 • ČSN EN 16475-6 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 6: Přístupové komponenty – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 16475-7+A1 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN 75 2411 (75 2411) • Zdroje požární vody
 • ČSN EN ISO 13365-2 (79 3874) • Usně – Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií – Část 2: Metoda extrakce umělým potem
 • ČSN EN ISO 13365-1 (79 3874) • Usně – Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií – Část 1: Metoda extrakce acetonitrilem
 • ČSN EN ISO 17234-1 (79 3887) • Usně – Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních – Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv
 • ČSN EN ISO 22744-2 (80 0299) • Textilie a textilní výrobky – Stanovení organocíničitých sloučenin – Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie
 • ČSN EN ISO 22751 (80 4643) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Fyzikální a mechanická zkouška – Stanovení ohybové síly
 • ČSN EN ISO 3303-1 (80 4644) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti v protržení – Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou
 • ČSN EN ISO 3303-2 (80 4644) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti v protržení – Část 2: Hydraulická metoda
 • ČSN EN 266 (80 6001) • Tapety v rolích – Specifikace pro textilní tapety
 • ČSN EN ISO 21404 (83 8227) • Tuhá biopaliva – Stanovení tavitelnosti popela
 • ČSN EN 16931-1+A1:2020 (97 9901) • Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury (oprava 1)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat: www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina