aktuality

Aprílové normy na Slovensku vstupujú do platnosti

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z ponuky nových noriem STN, ich zmien a opráv vydaním tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac apríl 2021.

 • STN EN 15269-20 (92 0223) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien ich stavebného kovania. Časť 20: Tesnosť proti prieniku dymu dverí, uzáverov, posuvných textilných roliet a otváracích okien (EN 15269-20: 2020)
 • STN EN 13141-5 (12 7005) • Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 5: Strešné nadstavce, asistované strešné nadstavce a strešné výustky (EN 13141-5: 2020)
 • TNI CEN/TR 17557 (66 6170) • Popovrchovoaktívne látky. Popovrchovoaktívne látky na báze biomasy. Prehľad popovrchovoaktívnych látok na báze biomasy (CEN/TR 17557: 2020)
 • STN ISO 10015 (01 0372) • Manažérstvo kvality. Návrh na manažérstvo kompetentnosti a rozvoj pracovníkov (ISO 10015: 2019)
 • STN EN IEC 62832-1 (18 0460) • Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Rámec digitálnej výroby. Časť 1: Všeobecné zásady (EN IEC 62832-1: 2020; IEC 62832-1: 2020)
 • STN EN IEC 62832-2 (18 0460) • Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Rámec digitálnej výroby. Časť 2: Poruchy modelu. (EN IEC 62832-2: 2020; IEC 62832-2: 2020)
 • STN EN IEC 62832-3 (18 0460) • Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Aplikácia digitálnej výroby pre manažérstvo výrobného cyklu výrobných systémov (EN IEC 62832-3: 2020; IEC 62832-3: 2020)
 • STN EN IEC 62351-6 (33 4622) • Riadenie energetických systémov a výmena súvisiacich informácií. Bezpečnosť dát a komunikácií. Časť 6: Bezpečnosť podľa IEC 61850 (EN IEC 62351-6: 2020; IEC 62351-6: 2020)
 • STN EN 45553 (36 9097) • Všeobecná metóda na posúdenie schopnosti energetického výrobného výrobku na opätovnú výrobu (EN 45553: 2020)
 • STN P CEN ISO/TS 80004-8 (60 3030) • Nanotechnológie. Slovník. Časť 8: Nanovýrobné procesy podľa ISO/TS (CEN ISO/TS: 80004-8: 2020; ISO/TS: 80004-8: 2020)
 • STN ISO 18158 (83 3601) • Pracovné ovzdušie. Terminológia (ISO 18158: 2016)
 • STN EN ISO 13 854 (83 3211) • Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí tela pred stlačením stanovené ISO 13854: 2019 (EN ISO 13854: 2019; ISO 13854: 2017)
 • STN EN ISO 13857 (83 3212) • Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred stiahnutím do nebezpečného priestoru podľa ISO 3857: 2019 (EN ISO 13857: 2019; ISO 13857: 2019).
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina