aktuality

Odborné pohľady na stolárske a tesárske remeslo

Vývoj hlavičky odborného stolárskeho periodika v Rakúsku
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prvé číslo odborného časopisu Der Tischler vyšlo v Rakúsku pred 75. rokmi – 20. marca 1946. V dôsledku náročného povojnového obdobia malo jednoduché zameranie bez grafického riešenia. Prinášalo iba krátke odborné texty, aktuality z remesla a spracovania dreva. Bez fotografií. Až s niekoľkoročným odstupom začali uverejňovať texty o dizajne, technológiách a trendoch. Všeobecne sa venovali remeselnej výrobe nábytku, najmä zariadeniu kuchýň. Časopis potom dostal čierno-biely obal, ktorý chránil obsah tlačených textov a fotografií.

Prvé obdobie bolo poznačené prezentáciou náradia a strojov pre stolárske dielne. Od roku 1960 boli jednotlivé vydania odborného mesačníka doplnené fotografiami. Flexibilne prispôsobili obsah tak, že v 60. až 70. rokoch sa zamerali na plastické hmoty ako doplnok k drevenej konštrukcii do celkového vzhľadu interiéru. Následne v 80. a 90. rokoch začali preferovať hobľovačky a využívanie počítačov. Od roku 2000 sú v popredí nové špecializácie remesla pri prechode na strojovú výrobu a inštalovanie CNC – strojov v stolárskych dielňach. Názov mesačníka sa v roku 2003 zmenil na Das Tischler Journal. Popri stolárskych technológiách začali predstavovať aj tesárske stroje a zariadenia. Chceli tým zvýrazniť prepojenie medzi remeslami, v Rakúsku zaužívané ako „Zimmermeister“.

Prelomovým medzníkom stolárskeho periodika v Rakúsku bol rok 2016, keď si v rozšírenom čísle časopisu pripomenuli históriu a vzťah so stolárskymi firmami v Rakúsku, s dodávateľmi strojov pre stolársku a tesársku výrobu, reportáže z firiem, vizitky formou študentských súťaží. Jubilejné číslo časopisu Tischler Journal k 70. výročiu (7-8/2016) bolo označené ako Fest im Heft – Sviatok v zošite. Odborníkom, pravidelným čitateľom, spriateleným firmám ho ponúkali v stánku Tischler počas medzinárodného drevárskeho veľtrhu HOLZMESSE 2016 v Klagenfurte.

Počas celej histórie odborného stolárskeho periodika v Rakúsku organizovali aj sprievodné podujatia počas veľtrhov, výstav a iných prezentácií. Hneď po zmene názvu na Das Tischler Journal usporiadali 5. apríla 2003 Deň otvorených dverí „Machen Sie mit“ na viedenskom výstavisku. V podobnom duchu sa niesli stolárske prezentácie výrobkov na výstavisku v Klagenfurte (2016). Šéfredaktor stolárskeho periodika Dipl.- Ing. Thomas Prlić prisľúbil ďalšie propagácie stolárskeho remesla. Vydavateľom je spoločnosť Österreichischer Wirtschaftsverlag Wien.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina