aktuality

Zníženie emisií z výroby

Firma Beky, a.s. je jedným z najväčších spracovateľov tvrdého dreva v strednej Európe
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Jedným z najväčších spracovateľov listnatého dreva v strednej Európe je BEKY, a.s. Snina. Spracováva bukovú guľatinu z certifikovaného dreva FSC na výrobu hranolov, na lepené dosky s dĺžkovo nadpájanou lamelou a s priebežnou lamelou. Z odpadu produkuje ekobrikety technológiou RUF. Až 95 % produkcie smeruje na export. Prácu poskytuje priamo a dodávateľsky 150 pracovníkom.

Výroba v spoločnosti bude od roku 2022 ekologickejšia. Umožní to projekt zníženia energetickej náročnosti výrobných prevádzok. Zmluva na poskytovanie nenávratného finančného spolufinancovania predpokladá celkové oprávnené výdavky vo výške 450.669 €. Spoločnosť BEKY spolufinancuje projekt vo výške 50 %. Výsledkom bude zmodernizovanie kotolne a výroby stlačeného vzduchu v 2 prevádzkach. Dosiahne sa zníženie produkcie emisií, predovšetkým zníženie oxidu uhličitého. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov po modernizácii výrobných technológií bude predstavovať 11,12 tony.

Energetické opatrenia majú priniesť výrobnej firme ročnú úsporu energetických zdrojov v hodnote 1566,58 MWh. Výsledkom bude zníženie potreby biomasy a elektriny vo výrobe. Realizácia modernizácie má trvať cca 8 mesiacov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina