aktuality

Nejžádanějšími službami mezi klastry jsou prosazování společných zájmů a networkingové akce

NCA zastupuje 28 členů, převážně klastrových organizací, které sdružují více jak 700 firem a výzkumných subjektů s více než 250 000 zaměstnanci
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

O jaké služby je mezi členy klastrů působících na území ČR největší zájem, ukázalo plošné šetření mezi členy, které realizovala Národní klastrová asociace (NCA), která již od roku 2008 hájí zájmy svých členů, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a propojuje je s tuzemskými i zahraničními partnery.

Šetření, jehož se zúčastnila nadpoloviční většina členů, mělo za cíl vyhodnotit, které z poskytovaných služeb považují za nejpřínosnější. „Ze získaných odpovědí jednoznačně vyplývá vysoká důležitost lobbingových aktivit a prosazování zájmů našich klastrových organizací a technologických platforem. Je to směr, kterým se bude NCA ubírat a nadále posilovat svou pozici na regionální, národní i mezinárodní úrovni,“ vysvětluje Jiří Herinek, prezident NCA.

Další klíčovou službou, jež byla kladně hodnocena, představuje podpora spolupráce mezi členy. „Na pravidelných měsíčních on-line setkáváních členů dochází k předávání nabídek a poptávek ke spolupráci. Tato forma se v praxi velmi osvědčila jako ideální nástroj pro rozvoj spolupráce mezi klastrovými organizacemi a již přinesla zcela konkrétní výsledky,“ dodává Jiří Herinek.

Kromě uvedených služeb mají členové zájem také o pomoc s administrací projektů, odborné vzdělávání na evropské úrovni pro manažery klastrů a pracovníky klastrů, pomoc s vyhledáváním zahraničních partnerů nebo využívání společných IT nástrojů či metodik.

Národní klastrová asociace, jejímž členem je i Klastr českých nábytkářů, zastupuje 28 členů, převážně klastrových organizací, které sdružují více jak 700 firem a výzkumných subjektů s více než 250 000 zaměstnanci.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina